luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Cecs?/Blind?/¿Ciegos?

Tret que tinguem una anomalia als ulls que ens cegui.., per què hi pot haver aquesta sensació de no veure-hi prou?

नयनहीन को राह दिखाओ nain heen ko raah dikha prabhu Mostra’ns el camí als cecs, oh Déu!/Show the path to us blind ones O God!/Muéstranos el camino a los ciegos, ¡oh, Dios!

PUNTS 17/3/21: * Cançó: Mostra’ns el camí als cecs, oh Déu! Tots tenen ulls físics, aleshores, per què diuen que no tenen vista?*

Més que una sensació és un sentiment. És com si ens perdéssim alguna cosa; com qui està cercant quelcom sense trobar-ho i resulta que ho té davant dels ulls i no ho veu. De fet és una anomalia que va més enllà del cervell que regeix la vista i que de vegades ens juga aquesta mala passada de destriar què veure i què no veure.
L’ànima té dues finestres anomenades ulls per veure-hi l’entorn físic, però també gaudeix d’un ull propi i subtil que està inactiu, cec, inservible. És un ull que mira amunt i més enllà de la matèria, però mentre l’Ésser que resideix més enllà no vingui i el curi amb la Seva Energia.., sentirem que hi ha d’haver quelcom.., intuirem que no tot pot quedar relegat al món físic.., però no sabrem què és, encara que algú vingui i ens digui que Déu existeix. Ens caldrà la nostra pròpia experimentació. Ara però, també podem treballar en nosaltres mateixos per intentar esbrinar i no defallir, perquè si hi han ganes de veure-hi clar, atraurem la Seva atenció i podrem rebre una llambregada de llum que ens pot desentelar.


Unless we have an anomaly in the eyes that blinds us.., why can there be that feeling of not seeing enough?

POINTS 3/17/21: * Song: Show us the way to the blind, oh God! They all have physical eyes, so why do they say they have no sight? *

More than a sensation, it is a feeling. It is as if we missed something; as one who is looking for something without finding it and it turns out that he has it before his eyes and does not see it. In fact, it is an anomaly that goes beyond the brain that governs sight and that sometimes plays this trick on us of discerning what to see and what not to see.
The soul has two windows called eyes to see the physical environment, but it also enjoys a subtle eye of its own that is inactive, blind, useless. It is an eye that looks up and beyond matter, but as long as the Being that resides beyond does not come and heal it with His Energy.., we will feel that there must be something.., we will intuit that, not everything can be relegated to the physical world.., but we will not know what it is, even if someone comes and tells us that God exists. We will need our own experimentation. Now however, we can also work on ourselves to try to find out and not lose heart, because if there is a desire to see clearly, we will attract His attention and we can receive a look of light that can to demist us.


Salvo que tengamos una anomalía en los ojos que nos ciegue.., ¿por qué puede haber esa sensación de no ver suficiente?

PUNTOS 17/3/21: * Canción: Muéstranos el camino a los ciegos, ¡oh Dios! Todos tienen ojos físicos, entonces, por qué dicen que no tienen vista? *

Más que una sensación es un sentimiento. Es como si nos perdiéramos algo; como quien está buscando algo sin encontrarlo y resulta que lo tiene delante de los ojos y no lo ve. De hecho es una anomalía que va más allá del cerebro que rige la vista y que a veces nos juega esta mala pasada de discernir qué ver y qué no ver.
El alma tiene dos ventanas llamadas ojos para ver el entorno físico, pero también disfruta de un ojo propio y sutil que está inactivo, ciego, inservible. Es un ojo que mira arriba y más allá de la materia, pero mientras el Ser que reside más allá no venga y lo cure con Su Energía.., sentiremos que debe haber algo.., intuiremos que no todo puede quedar relegado al mundo físico.., pero no sabremos qué es, aunque alguien venga y nos diga que Dios existe. Necesitaremos nuestra propia experimentación. Ahora sin embargo, también podemos trabajar en nosotros mismos para intentar averiguar y no desfallecer, porque si hay ganas de ver claro, atraeremos Su atención y podremos recibir una mirada de luz que nos puede desempañar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: