luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Miratge/Mirage/Espejismo

  • L’ambient el crea la vostra actitud

Dadi Janki és un exemple de com essent conscient d’un mateix es pot rectificar la forma de pensar, la actitud i la forma de fer qualsevol cosa. Com que era una persona que acceptava visites, algunes d’aquestes persones havien vingut amb intencions de crítica, queixa o bé agressiva.., però, així que arribaven al seu davant, la actitud de Dadi, la seva mirada, la seva pau els esborrava tota intenció negativa i l’escoltaven amb molta atenció, fins que ella els preguntava -i doncs, a què es deu la vostra visita?- Aleshores s’adonaven que ni gairebé recordaven perquè havien vingut a veure-la, només se sentien tan bé que veien aquelles intencions com fora de lloc. Es crea tal meravella quan la nostra actitud és positiva que fins i tot s’arriba a l’ànima, al cor del que tenim al davant. Aquest estat no és un do, és un treball d’anys, un treball interior per millorar com a persona i fer que s’integri de tal forma que ja sigui natural. Encara que sembli possible que puguem ser autodidactes en això.., tenim tants patrons adquirits de segles acumulats al subconscient, tants errors de comportament que hem assumit com lloables.., que ens cal ajuda per millorar. Ens cal el mirall del Raja Ioga per veure’ns a nosaltres mateixos tal com ens hem tornat; és necessari aquest contrast d’actituds per poder sortir d’aquest miratge que duem al subconscient.

  • The ambience is created by your attitude

Dadi Janki is an example of how being self-aware can rectify the way of thinking, the attitude and the way of doing anything. As he was a person who accepted visits, some of these people had come with critical, complaining or aggressive intentions.., but, as soon as they arrived in front of she, Dadi’s attitude, his gaze, his peace erased all negative intentions and they listened to her very attentively, until she asked them – and then, why is your visit due? – Then they realized that they hardly remembered why they had come to see her, they only felt so good that they saw those intentions as out of place. Such marvel is created when our attitude is positive that it even reaches the soul, the heart of the one before us. This state is not a univese’s gift, it is a work of years, an interior work to improve as a person and make it integrate in such a way that it is already natural. Although it seems possible that we can be self-taught in this.., we have so many patterns acquired from centuries accumulated to the subconscious, so many behavioral errors that we have assumed as commendable.., that we need help to improve. We need the mirror of Raja Yoga to see ourselves as we are; this contrast of attitudes is necessary to be able to get out of this mirage that we carry in the subconscious.

  • El ambiente lo crea vuestra actitud

Dadi Janki es un ejemplo de cómo siendo consciente de uno mismo se puede rectificar la forma de pensar, la actitud y la forma de hacer cualquier cosa. Como era una persona que aceptaba visitas, algunas de estas personas habían venido con intenciones de crítica, queja o bien agresiva.., pero, tan pronto llegaban delante suyo, la actitud de Dadi, su mirada, su paz les borraba toda intención negativa y la escuchaban con mucha atención, hasta que ella les preguntaba -¿y pues, a qué se debe vuestra visita? – Entonces se daban cuenta de que ni casi recordaban porque habían venido a verla, sólo se sentían tan bien que veían aquellas intenciones como fuera de lugar. Se crea tal maravilla cuando nuestra actitud es positiva que incluso se llega al alma, al corazón del quien tenemos delante. Este estado no es un don, es un trabajo de años, un trabajo interior para mejorar como persona y hacer que se integre de tal forma que ya sea natural. Aunque parezca posible que podamos ser autodidactas en esto.., tenemos tantos patrones adquiridos de siglos acumulados al subconsciente, tantos errores de comportamiento que hemos asumido como loables.., que necesitamos ayuda para mejorar. Necesitamos el espejo del Raja Yoga para vernos a nosotros mismos tal como somos; es necesario este contraste de actitudes para poder salir de este espejismo que llevamos en el subconsciente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: