luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Talismà/Talisman/Talismán

Si em sento dèbil espiritualment parlant, qualsevol “germen” es pot introduir al meu “metabolisme mental”. Un talismà actua com un activador de les pròpies “defenses” que alçarà un mur i no deixarà entrar cap amenaça que arrisqui la meva estabilitat natural. Mentre tinguem aquest talismà amb nosaltres ens sentirem estalvis, però sempre hi haurà el temor d’extraviar-lo. Tanmateix, mai podrem perdre un protector que no sigui material; aquest serà el més efectiu; doncs, en el que triga un pensament, 1un planck, en invocar-lo, el tindrem amb nosaltres activat. La meva pròpia experiència m’ha fet entendre que l’amor que tinc pel Pare dels esperits, Déu, em manté protegida de tota amenaça, si, en algún moment em pugui sentir vulnerable a causa d’alguna debilitat temporal. Déu, el meu Pare de més enllà, és el meu Talismà. Mai El puc perdre si mantinc la meva fe en mi i en Ell.

1Una unitat de temps de Planck és el temps necessari perquè la llum recorri una distància de 1 longitud de Planck al buit

If I feel spiritually weak, any “germ” can get into my “mental metabolism.” A talisman acts as an activator of one’s own “defenses” that will raise a wall and will not let in any threat that endangers my natural stability. As long as we have this talisman with us we will feel safe, but there will always be the fear of losing it. However, we can never lose a protector that is not material; this will be the most effective; since, in the that delay a thought, 1a planck, to invoke it, we will have it activated with us. My own experience has made me understand that the love I have for the Father of spirits, God, keeps me protected from all threats, if at some point I may feel vulnerable because of some temporary weakness. God, my Father of beyond, is my Talisman. I can never lose Him if I keep my faith in myself and Him.

1A Planck time unit is the time required for light to travel a distance of 1 Planck length in a vacuum

Si me siento débil espiritualmente hablando, cualquier “germen” se puede introducir en mi “metabolismo mental”. Un talismán actúa como un activador de las propias “defensas” que levantará un muro y no dejará entrar ninguna amenaza que arriesgue mi estabilidad natural. Mientras tengamos este talismán con nosotros nos sentiremos a salvo, pero siempre habrá el temor de extraviarlo. Sin embargo, nunca podremos perder un protector que no sea material; este será el más efectivo; pues, en lo que tarda un pensamiento, 1un planck, en invocarlo, lo tendremos con nosotros activado. Mi propia experiencia me ha hecho entender que el amor que tengo por el Padre de los espíritus, Dios, me mantiene protegida de toda amenaza, si, en algún momento me pueda sentir vulnerable a causa de alguna debilidad temporal. Dios, my Father of beyond, es mi Talismán. Nunca Lo puedo perder si mantengo mi fe en mí y en Él.

1Una unidad de tiempo de Planck es el tiempo necesario para que la luz recorra una distancia de 1 longitud de Planck en el vacío

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: