luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una gota al desert/A drop in the desert/Una gota en el desierto

Programme Name: Blue Planet II – TX: n/a – Episode: Blue Planet II – early release (No. n/a) – Picture Shows: Surfing bottlenose dolphins, South Africa – (C) Steve Benjamin – Photographer: Steve Benjamin

CANÇÓ/SONG/CANCIÓN:

💖Tu ets l’Oceà de l’Amor. En tenim set d’una gota.

💖 You are the Ocean of Love. We thirst for one drop.

💖 Tú eres el Océano del Amor. Tenemos sed de una gota

Us imagineu un ésser que sigui un oceà d’amor? Algú que l’amor del seu cor mai s’esgota com tampoc s’esgota l’oceà que tenim aquí al nostre Planeta Blau. Fixeu-vos en com quedà Mart quan l’oceà s’evaporà.., molts cors estan com Mart, eixuts i esgotats de la vibració de l’amor autèntic i espiritual. Sabem que existeix, intuïm que l’amor no té res a veure amb el plaer del cos, d’experimentar el plaer sensual amb el que constantment ens bombardegen per tots els mitjans. Doncs, quan aquest plaer ja s’ha experimentat torna a emergir el desert àrid de la manca de l’autèntic amor; aleshores, tornem a tenir set, i com en la cançó, desitgem d’aquest Oceà d’Amor, encara que només en sigui una gota. Quí és aquest Oceà? Com segur ja heu endevinat.., Déu. Ell és així.., res a veure en com ens l’han mostrat: venjatiu, castigador, enfadat… Allò que diuen: “qui et vol et farà plorar” és un exemple molt desgraciat. Déu mai ens farà plorar, sinó és, que siguin llàgrimes d’amor al sentir que existeix i que és tan a prop ara.

Can you imagine a being that is an ocean of love? Someone whose love in his heart never runs out like neither than the ocean we have here on our Blue Planet runs out. Look at how Mars was remaind when the ocean evaporated.., many hearts be like Mars, dry and exhausted of vibration of authentic and spiritual love. We know that it exists, we intuit that love has nothing to do with the pleasure of the body, of experiencing the sensual pleasure with which we are constantly bombarded by all means. Well, when this pleasure has already been experienced, the arid desert of the lack of true love re-emerges; then, we are thirsty again, and as in the song, we wish for this Ocean of Love, even if it is only a drop. Who is this Ocean? As surely you have already guessed.., God. He is like that.., nothing to do with how they have shown it to us: vindictive, punishing, angry… What they say: “whoever loves you will make you cry” is a very unfortunate example. God will never make us cry, but rather, let them be tears of love when we feel that he exists and that he is so close now.

Se imaginan un ser que sea un océano de amor? Alguien que el amor de su corazón nunca se agota como tampoco se agota el océano que tenemos aquí en nuestro Planeta Azul. Fíjense en como quedó Marte cuando el océano se evaporó.., muchos corazones están como Marte, secos y agotados de la vibración del amor auténtico y espiritual. Sabemos que existe, intuimos que el amor no tiene nada que ver con el placer del cuerpo, de experimentar el placer sensual con el que constantemente nos bombardean por todos los medios. Pues, cuando este placer ya se ha experimentado vuelve a emerger el desierto árido de la falta del verdadero amor; entonces, volvemos a tener sed, y como en la canción, deseamos de este Océano de Amor, aunque sólo sea una gota. Quién es este Océano? Como seguro ya habéis adivinado.., Dios. Él es así.., nada que ver en cómo nos lo han mostrado: vengativo, castigador, enfadado… Aquello que dicen: “quien te quiere te hará llorar” es un ejemplo muy desgraciado. Dios nunca nos hará llorar, sino es, que sean lágrimas de amor al sentir que existe y que está tan cerca ahora.

Hay agua en Marte - LVDS

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: