luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Reprendre sense amor/Reprove without love/Reprender sin amor

Quan un igual et rectifica i et fa mal.., és perquè hi ha algun rebuig implícit en la forma de rectificar i això és el que ha detectat l’ànima, aquest rebuig subtil que fa sagnar el cor. Si es tracta de rebuig explícit no fa tant mal perquè les “defenses” s’han activat en l’ànima; però, quan passa sense esperar-ho, aquest “atac” et troba indefens. Per això és molt important abans de rectificar a ningú, enfocar-se en el bo que té aquella persona abans que l’impuls de rectificar esclati als llavis. Fixar-se en les qualitats d’algú és amor i llavors el reprendre ja no sonarà a reny perquè hi ha amor. Els comptes kàrmics al final s’han de saldar, i, reprendre sense amor crea un compte kàrmic que s’haurà de liquidar d’una o altra forma.

💜💖❤💖💜💖❤💖💜💖❤💖💜

When an equal rectifies you and it hurts.., it is because there is some implicit rejection in the way of rectifying and that is what the soul has detected, that subtle rejection that makes the heart bleed. If it is an explicit rejection, it doesn’t hurt so much because the “defenses” have been activated in the soul; but when it happens unexpectedly, that “attack” finds you helpless. That is why it is very important before rectifying anyone, focus on the good that that person has before the urge to rectify burst on the lips. Looking at someone’s qualities is love and then, the reprove will no longer sound like scolding because there is love. Karmic accounts have to be settled in the end, and reprove without love creates a karmic account that will have to be settled in one way or another.

💜💖❤💖💜💖❤💖💜💖❤💖💜

Cuando un igual te rectifica y te duele.., es porqué hay algún rechazo implícito en la forma de rectificar y eso es lo que ha detectado el alma, ese rechazo sutil que hace sangrar el corazón. Si se trata de rechazo explícito no duele tanto porqué las “defensas” se han activado en el alma; pero, cuando ocurre sin esperarlo, ese “ataque” te encuentra indefenso. Por ello es muy importante antes de rectificar a nadie, enfocarse en lo bueno que tiene aquella persona antes que el impulso de rectificar estalle en los labios. Fijarse en las cualidades de alguien és amor y entonces el reprender ya no sonará a reprimenda porque hay amor. Las cuentas kármicas al final se tienen que saldar, y, reprender sin amor crea una cuenta kármica que se habrá de liquidar de una u otra forma.

🥀🌷🥀🌷🥀🌷🥀🌷🥀🌷🥀🌷🥀🌷🥀

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: