luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’art de la sanació/The art of the healing/El arte de la sanación

Reflexió de la Setmana  29 d’agost de  2021

L’art de la sanació

Ser conscient d’un mateix no és gens fàcil per a la majoria de nosaltres. Estem gairebé totalment programats per a ser conscients només del que passa al món “d’aquí fora”. Sabem quin temps farà, què retransmeten per televisió, etc., però gairebé no som conscients del que passa en la nostra consciència, en el nostre jo. Ens costa reconèixer la il·limitada varietat i qualitat de pensaments i sentiments que constantment estem creant en les nostres reaccions i respostes a el món.
Quan “veiem” a través dels sentiments de la malaltia i comprenem la “creença viral” que ha “infectat” la nostra consciència; quan no neguem les emocions que sentim, i mirem a l’interior mitjançant la contemplació silenciosa, és possible induir el moment revelació que significa “ara veig per què em sento així, per què estic tan trist, per què estic tan enfadat, per què estic senzillament espantat. Ara veig i m’adono de la creença subjacent que estic alimentat, que està donant forma a aquests pensaments i emocions en l’arrel d’aquesta malaltia “.
Llavors, a través del redescobriment del que és “veritat”, s’esdevé la transformació en el jo. Només la comprensió de “la veritat” pot dominar i substituir una “creença viral” que és la causa de la malaltia. La curació, en aquest sentit, vol dir retornar l’energia de la consciència al seu “veritable” estat o vibració. Que això succeeix queda confirmat per la desaparició dels sentiments de malaltia, que són substituïts per sentiments com la pau i la satisfacció, la compassió i la cooperació, en intencions com la cura i la comprensió, “moviments de la consciència exempts d’emocions” que modelen actituds i comportaments que, al seu torn, creen connexions harmòniques i relacions sanes amb els altres.

Week Reflection august 29,  2021

The art of the healing

Being self-aware is not easy for most of us. We are almost entirely programmed to be aware only of what is going on in the world “out there.” We know what the weather will be like, what they broadcast on television, etc., but we are hardly aware of what is happening in our consciousness, in our self. We find it difficult to recognize the limitless variety and quality of thoughts and feelings that we are constantly creating in our reactions and responses to the world.
When we “see” through the feelings of illness and understand the “viral belief” that has “infected” our consciousness; when we do not deny the emotions that we feel, and we look within through silent contemplation, it is possible to induce the revelation moment that means “now I see why I feel this way, why I am so sad, why I am so angry, why I am simply scared. Now I see and realize the underlying belief of what I am nurtured, that is shaping these thoughts and emotions at the root of this disease. “
Then, through the rediscovery of what is “truth”, the transformation in the self takes place. Only the understanding of “the truth” can dominate and replace a “viral belief” that is the cause of the disease. Healing, in this sense, means returning the energy of consciousness to its “true” state or vibration. That this happens is confirmed by the disappearance of the feelings of illness, which are replaced by feelings such as peace and satisfaction, compassion and cooperation, in intentions such as care and understanding, “movements of consciousness devoid of emotions” that shape attitudes and behaviors that, in turn, create harmonious connections and healthy relationships with others.

Reflexión de la Semana  29 de agosto 2021

El arte de la sanación

Ser consciente de uno mismo no es nada fácil para la mayoria de nosotros. Estamos casi totalmente programados para ser conscientes solo de lo que pasa en el mundo “de ahí fuera”. Sabemos qué tiempo hará, qué retransmiten por televisión, etc., pero apenas somos conscientes de lo que ocurre en nuestra conciencia, en nuestro yo. Nos cuesta reconocer la ilimitada variedad y calidad de pensamientos y sentimientos que constantemente estamos creando en nuestras reacciones y respuestas al mundo.
Cuando “vemos” a través de los sentimientos de la enfermedad y comprendemos la “creencia viral” que ha “infectado” nuestra conciencia; cuando no negamos las emociones que sentimos, y miramos en el interior mediante la contemplación silenciosa, es posible inducir el momento revelación que significa “ahora veo por qué me siento así, por qué estoy tan triste, por qué estoy tan enfadado, por qué estoy sencillamente asustado. Ahora veo y me doy cuenta de la creencia subyacente que estoy alimentado, que está dando forma a estos pensamientos y emociones en la raíz de esta enfermedad”.
Entonces, a través del redescubrimiento de lo que es “verdad”, tiene lugar la trasformación en el yo. Solamente la comprensión de “la verdad” puede dominar y substituir una “creencia viral” que es la causa de la enfermedad. La curación, en este sentido, significa devolver la energía de la consciencia a su “verdadero” estado o vibración. Que esto sucede queda confirmado por la desaparición de los sentimentos de enfermedad, que son substituidos por sentimientos como la paz y la satisfacción, la compasión y la cooperación, en intenciones como el cuidado y la comprensión, “movimientos de la conciencia exentos de emociones” que modelan actitudes y comportamientos que, a su vez, crean conexiones armónicas y relaciones sanas con los demás.

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: