luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una oportunitat per a canviar/An opportunity to change/Una oportunidad para cambiar

Reflexió de la Setmana  11 de septembre  de 2021    

Una oportunitat per a canviar

Si ens aturem un moment a pensar en l’última vegada que ens vam enfadar amb algú.., potser ens costi veure que som nosaltres els que vam crear la ira que sentim.
Encara que “sembli” que les accions de l’altra persona són les responsables del nostre estat emocional, en realitat és la nostra “resposta” a aquesta persona o situació. Cada resposta que creem pot ser una elecció conscient, però oblidem fer aquesta elecció; no tenim per què reaccionar amb ira.
La ira vol dir que estem funcionant amb el pilot automàtic posat i deixant que la nostra forma subconscient de pensar i de veure les coses configuri nostres pensaments i accions. La mateixa acció mental de crear ira es converteix en un hàbit. La ira no és bona ni dolenta, però, és molt perjudicial per a la salut. No és més que un signe de que nosaltres, i no pas l’objecte de la nostra ira, hem comès un error.
Hem de ser més conscients de nosaltres mateixos i a mesura que ho siguem veurem les coses amb més claredat i llavors les comprendrem, i al comprendre-les descobrirem que tenim moltes més opcions de les que crèiem. I aquesta visió ens permetrà aprofitar l’oportunitat per a canviar el que nosaltres mateixos hem creat.

Extracte de el llibre:
Transformar la ira en calma interior,
Claus per a recuperar,
el teu equilibri emocional,
Ed. Oniro
Mike George

Week Reflection september 11,  2021    

An opportunity to change

If we stop for a moment to think about the last time we got angry with someone .., it may be difficult for us to see that it is we who create the anger we feel.
Although it “appears” that the other person’s actions are responsible for our emotional state, it is actually our “response” to that person or situation. Every response we create may be a conscious choice, but we forget to make this choice; we don’t have why to react with anger.
Anger means that we are running on automatic pilot and letting our subconscious way of thinking and seeing things configure our thoughts and actions. The very mental action of creating anger becomes a habit. Anger is neither good nor bad, however, it is very harmful to health. It is just a sign that we, and not the object of our anger, have made a mistake.
We have to be more aware of ourselves and, as we are going we will see things more clearly and then we will understand them, and by understanding them we will discover that we have many more options than we thought. And this vision will allow us to seize the opportunity to change what we ourselves have created.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm,
Keys to recover,
your emotional balance,
Ed. Oniro
Mike george

Reflexión de la Semana  11 de septiembre 2021    

Una oportunidad para cambiar

Si nos paramos un momento a pensar en la última vez que nos enojamos con alguien.., tal vez nos cueste ver que somos nosotros quienes creamos la ira que sentimos.
Aunque “parezca” que las acciones de la otra persona son las responsables de nuestro estado emocional, en realidad es nuestra “respuesta” a esa persona o situación. Cada respuesta que creamos puede ser una elección consciente, pero olvidamos hacer esta elección; no tenemos por qué reaccionar con ira.
La ira significa que estamos funcionando con el piloto automático puesto y dejando que nuestra forma subconsciente de pensar y de ver las cosas configure nuestros pensamientos y acciones. La misma acción mental de crear ira se convierte en un hábito. La ira no es buena ni mala, sin embargo, es muy perjudicial para la salud. No es más que un signo de que nosotros, y no el objeto de nuestra ira, hemos cometido un error.
Tenemos que ser más conscientes de nosotros mismos y a medida que lo seamos veremos las cosas con más claridad y entonces las comprenderemos, y al comprenderlas descubriremos que tenemos muchas más opciones de las que creíamos. Y esta visión nos permitirá aprovechar la oportunidad para cambiar lo que nosotros mismos hemos creado.

Extracto del libro:
Transformar la ira en calma interior,
Claves para recuperar,
tu equilibrio emocional,
Ed. Oniro
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: