luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El fil de la vida/The thread of life/El hilo de la vida

Els pensaments que creem impliquen una actitud, l’actitud implica cert tipus d’acció, i, les accions que fem ens porten a un destí concret. És com un fil que ho connecta tot.
La mateixa connexió és amb el passat, el present i el futur.
El passat implica el present que estem vivint, i, el present implica el futur que viurem.

  • No veieu només el temps present
Stream episode Food for the Soul: An Online Series ~ You Cannot Change the  Past ... or Can You? ~ 22Dec20 by Brahma Kumaris UK podcast | Listen online  for free on SoundCloud

Tenint present aquest fil conductor subtil entre pensaments i el destí, i, entre els tres aspectes del temps, es pot entendre que tenim a les nostres mans el comandament de la nostra vida. L’atzar vist així, és una fal·làcia quan entenem la connexió del fil conductor que tot ho enllaça.
Tot el que ens passa té un perquè i cal comprendre-ho i no sorprendre’ns quan succeeixin coses amb les que no comptàvem. Les conseqüències de les accions fetes (passat) arriben (present) i ens condicionen (futur).
A nivell individual tenim el nostre comandament.
A nivell mundial.., cal un canvi de consciència global.

El granet de sorra amb el que podem col·laborar és amb la nostra pròpia consciència d’entendre que s’ha de fer cada acció tenint en compte els tres aspectes del temps: “què va passar en el “passat” que em du a fer “ara” aquesta acció i com influenciarà el “futur”.

The thoughts we create imply an attitude, the attitude implies a certain type of action, and the actions we do lead us to a specific destination. It is like a thread that connects everything.
The same connection exists with the past, the present and the future.
The past implies the present that we are living, and the present implies the future that we are going to live.

  • Do not see only the present time

Keeping in mind this subtle thread between thoughts and destiny, and, between the three aspects of time, it can be understood that we have control of our life in our hands. Seen like this, chance is a fallacy when we understand the connection of the common thread that links everything.
Everything that happens to us has a reason and we must understand it and not be surprised when things happen that we did not foresee. The consequences of the actions carried out (past) arrive (present) and condition us (future).
At the individual level we have our command.
At worldwide level.., a global shift in consciousness is necessary.

The grain of sand with which we can collaborate is with our own conscience of understanding that each action must be done taking into account the three aspects of time: “what happened in the” past “that leads me to do this action” now “and how it will influence the “future”.

Los pensamientos que creamos implican una actitud, la actitud implica cierto tipo de acción, y, las acciones que hacemos nos llevan a un destino concreto. Es como un hilo que lo conecta todo.
La misma conexión existe con el pasado, el presente y el futuro.
El pasado implica el presente que estamos viviendo, y, el presente implica el futuro que vamos a vivir.

  • No veáis solo el tiempo presente
Pin en Quotes & Song lyrics

Teniendo presente este hilo conductor sutil entre pensamientos y el destino, y, entre los tres aspectos del tiempo, se puede entender que tenemos en nuestras manos el mando de nuestra vida. El azar visto así, es una falacia cuando entendemos la conexión del hilo conductor que todo lo enlaza.
Todo lo que nos pasa tiene un porqué y hay que comprenderlo y no sorprendernos cuando sucedan cosas con las que no contábamos. Las consecuencias de las acciones realizadas (pasado) llegan (presente) y nos condicionan (futuro).
A nivel individual tenemos nuestro mando.
A nivel mundial.., es necesario un cambio de conciencia global.

El granito de arena con el que podemos colaborar es con nuestra propia conciencia de entender que hay que hacer cada acción teniendo en cuenta los tres aspectos del tiempo: “qué pasó en el” pasado “que me lleva a hacer “ahora” esta acción y cómo influenciará el “futuro”.

Audio conferencias
el enlace de este audio es el de abajo
Brahma Kumaris España - Acerca de la Asociacion Brahma Kumaris

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: