luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La revelació/The revelation/La revelación

La revelació

The Book of Revelation: Part 1 – WELS

Què ens pot fer canviar el pensament de que tot no acaba aquí?
Què ens pot fer pensar que quan la vida arriba al final només és un portal que hem de travessar?
Diria que qui pot canviar un concepte que sempre ha ofegat a tota la humanitat, és algú que pot veure ambdós costats del llindar, del portal. I ja us podeu imaginar qui, oi?

Fills, sabeu que la mort no pot venir a vosaltres ara.

Aquesta és la visió de Déu, El que pot observar ambdós costats. Al final del trajecte de la humanitat, Ell, ve i ens obre els ulls a tots a un nou concepte revolucionari: som ànimes, i com a ànimes mai podem morir. L’ànima mai mor, el que desapareix és el cos.
Per aquest concepte obtenim la llibertat, no hi ha l’esclavatge de la falç de la mort. Sí, s’acaba la experiència en el cos actual.., però res s’acaba.., tot segueix. Sí.., no recordarem què hem sigut en l’anterior vida.., però la íntima identitat és la mateixa i podem seguir jugant, gaudint i potser també patint, tanmateix forma part del joc.
El més meravellós és que ara ho sabem, només passa ara, en aquests temps. Després no serem tan conscients de la nostra immortalitat, però al menys ara sí!, ara podem gaudir de la nostra immortalitat! Això sí.., sempre dependrà de qui ho vulgui comprendre.

The revelation

What Is the Apocalypse? Bible Revelation Facts Christians Should Know

What can make us change the thought that everything does not end here?
What can make us think that when life comes to an end it is only a portal that we must go through?
I would say that the one who can change a concept that has always drowned all humanity is someone who can see both sides of the threshold, of the portal. And you can imagine who, right?

Children, you know that death cannot come to you now.

This is the vision of God, the One who can see both sides. At the end of humanity’s journey, He, comes and opens our eyes to all of us to a new revolutionary concept: we are souls, and as souls we can never die. The soul never dies, what disappears is the body.
By this concept we obtain freedom, there is no bondage of the sickle of death. Yes, the experience in the current body ends.., but nothing ends.., everything continues. Yes.., we will not remember who we have been in the previous life.., but the intimate identity is the same and we can continue playing, enjoying and perhaps also suffering, however, it is part of the game.
The most wonderful thing is that now we know, it only happens now, in these times. Later we will not be so aware of our immortality, but at least now we will! Now we can enjoy our immortality! Of course, it will always depend on who wants to understand it.

La revelación

About the Website… | Paul the Poke

¿Qué nos puede hacer cambiar el pensamiento de que todo no acaba aquí?
¿Qué nos puede hacer pensar que cuando la vida llega al final sólo es un portal que debemos atravesar?
Diría que quien puede cambiar un concepto que siempre ha ahogado a toda la humanidad, es alguien que puede ver ambos lados del umbral, del portal. Y ya se pueden imaginar quién, ¿verdad?

Hijos, sabéis que la muerte no puede venir a vosotros ahora.

Esta es la visión de Dios, Aquel que puede observar ambos lados. Al final del trayecto de la humanidad, Él, viene y nos abre los ojos a todos a un nuevo concepto revolucionario: somos almas, y como almas nunca podemos morir. El alma nunca muere, lo que desaparece es el cuerpo.
Por este concepto obtenemos la libertad, no hay la servidumbre de la hoz de la muerte. Sí, se termina la experiencia en el cuerpo actual.., pero nada se acaba.., todo sigue. Sí.., no recordaremos qué hemos sido en el anterior vida.., pero la íntima identidad es la misma y podemos seguir jugando, disfrutando y quizá también sufriendo, sin embargo forma parte del juego.
Lo más maravilloso es que ahora lo sabemos, sólo pasa ahora, en estos tiempos. Después no seremos tan conscientes de nuestra inmortalidad, ¡pero al menos ahora sí!, ¡ahora podemos disfrutar de nuestra inmortalidad! Eso sí.., siempre dependerá de quien lo quiera comprender.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: