luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Espiritualitzar la meva vida i inspirar a altres/Spiritualize my life and inspire others/Espiritualizar mi vida e inspirar a otros

Reflexió de la Setmana  23 d’octubre  de 2021    

Espiritualitzar la meva vida i inspirar a altres

Una manera de sortir dels conflictes és deixar de lluitar contra els meus problemes i començar a ajudar a altres en situacions pitjors, a través del veritable lliurament de les meves qualitats positives.
L’autoestima estira de les estovalles que està sota de l’arrogància, que no pot romandre a causa de la força que posseeix la profunda comprensió dels aspectes positius de l’ésser.
Jo he de ser el meu propi amic per ser un veritable amic dels altres. Sense autoestima, no sentiré que els altres són els meus amics de veritat; sinó només coneguts que entren i surten de la meva vida.
Al tenir consciència que sóc un protector, l’afecció no crea cordes que em lliguin a terra. Si jo sento amor incondicional -no només per una o dues persones, sinó que tinc el cor obert a tothom- podré romandre per sobre dels problemes que es generen en les relacions dependents.
No tinc només un amic. Puc compartir la meva amistat amb tots. El camí per assumir el poder s’esdevé al omplir de comprensió a l’ésser, al espiritualitzar la meva vida i inspirar a altres a fer el mateix.
A mesura que em torno més complet, els desitjos negatius no només disminueixen, sinó que s’aturen. En conseqüència, els conflictes cada vegada tenen menys raons per sorgir.

Extracte de el llibre:
L’última frontera,
Un viatge per la consciència humana,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és unnamed-6.jpg

Week Reflection   october 23,  2021    

Spiritualize my life and inspire others

One way out of conflict is to stop fighting my problems and start helping others in worse situations, through the true surrender of my positive qualities.
Self-esteem pulls on the tablecloth beneath arrogance, which cannot remain due to the force of deep understanding of the positive aspects of being.
I have to be my own friend to be a true friend to others. Without self-esteem, I will not feel that others are my true friends; but only acquaintances who enter and leave my life.
By realizing that I am a protector, attachment does not create ropes to bind me to the ground. If I feel unconditional love – not just for one or two people, but I have an open heart to everyone – I can stay above the problems that are generated in dependent relationships.
I don’t have just one friend. I can share my friendship with everyone. The path to power takes place by filling self with understanding, spiritualizing my life, and inspiring others to do the same.
As I become more complete, the negative desires not only subside, they stop. Consequently, conflicts have fewer and fewer reasons to arise.

Excerpt from the book:
The last frontier
A journey through human consciousness,
Ed. Brahma Kumaris
Ken o’donnell

Reflexión de la Semana  23 de octubre 2021    

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és unnamed-6.jpg

Espiritualizar mi vida e inspirar a otros

Una manera de salir de los conflictos es dejar de luchar contra mis problemas y comenzar a ayudar a otros en situaciones peores, a través de la verdadera entrega de mis cualidades positivas.
La autoestima tira del mantel que está debajo de la arrogancia, que no puede permanecer debido a la fuerza que posee la profunda comprensión de los aspectos positivos del ser.
Yo tengo que ser mi propio amigo para ser un verdadero amigo de los demás. Sin autoestima, no sentiré que los otros son mis amigos de verdad; sinó solo conocidos que entran y salen de mi vida.
Al tener conciencia de que soy un protector, el apego no crea cuerdas que me aten al suelo. Si yo siento amor incondicional -no solo por una o dos personas, sino que tengo el corazón abierto a todos- podré permanecer por encima de los problemas que se generan en las relaciones dependientes.
No tengo solo un amigo. Puedo compartir mi amistad con todos. El camino para asumir el poder tiene lugar al llenar de comprensión al ser, al espiritualizar mi vida e inspirar a otros a hacer lo mismo.
A medida que me vuelvo más completo, los deseos negativos no solo disminuyen, sino que se detienen. En consecuencia, los conflictos cada vez tienen menos razones para surgir.

Extracto del libro:
La última frontera,
Un viaje por la conciencia humana,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: