luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La trampa de l’ego/The ego trap/La trampa del ego

Az ego és a lélek | Minden, ami a felszín alatt rejtőzik

Qualsevol indicació d’algú cap a la meva manera de fer me la prendré com un atac personal. Només hi veuré mala-intenció tot i que només sigui una broma. De seguida pensaré que ho està dient així perquè no m’enfadi, però m’ho prendré malament. Pot ser que sigui una broma innocent; o no. Ja que l’altre també està afectat per l’ego.
He vist i he patit tanta arrogància… M’adono que és un gran llast; no ens deixa avançar com a societat com cal.
La trampa de l’ego fa que ens ho prenguem tot com una qüestió personal. La causa és un sentit massa agut d’identificar-nos excessivament només amb el cos, ja que té límits i és molt fàcil eclipsar-los amb qualsevol insult o rectificació d’algú. Ens sentim profundament ferits.
Darrera de l’ego hi ha molta debilitat i infravaloració que es vol contrarestar creant un escut d’arrogància.
No som perfectes, però si volem un món millor, hem de treballar les nostres febleses. Tot és una qüestió d’entrenament. Si entrenem el cos.., també podem entrenar la ment. Pel cos anem al gimnàs, per a la ment anem a meditar. El professor del gimnàs ens conduirà, el Professor de l’ànima ens ensenyarà amb molt de saviesa i d’amor.
Sí, podem!

http://www.brahmakumaris.org/es/

El ego distorsiona la realidad - La Mente es Maravillosa

Any indication of someone towards my way of doing I will take it as a personal attack. I’ll only see bad intentions even if it’s just a joke. Immediately I will think that he is saying it like that so that I do not get angry, but I will take it badly. It may be an innocent joke; or not. Since the other is also affected by the ego.
I have seen and suffered so much arrogance… I realize that it is a great burden; it does not allow us to advance as a society as it should.
The ego trap makes us take everything personally. The cause is a too acute sense of identifying excessively only with the body, since it has limits and it is very easy to overshadow them with any insult or rectification of someone. We feel us deeply hurt.
Behind the ego there is a lot of weakness and undervaluation that you want to counteract by creating a shield of arrogance.
We are not perfect, but if we want a better world, we must work on our weaknesses. Everything is a matter of training. If we train the body.., we can also train the mind. For the body we go to the gym, for the mind we will go meditate. The gym teacher will lead us, the soul Teacher will teach us with great wisdom and love.
Yes, we can!

Mi az az ego? - Tudatos tudat

Cualquier indicación de alguien hacia mi forma de hacer me la tomaré como un ataque personal. Sólo veré mala intención aunque sólo sea una broma. Enseguida pensaré que lo está diciendo así para que no me enoje, pero me lo tomaré mal. Puede que sea una broma inocente; o no. Ya que el otro también está afectado por el ego.
He visto y he sufrido tanta arrogancia… Me doy cuenta de que es un gran lastre; no nos deja avanzar como sociedad como es debido.
La trampa del ego hace que lo tomemos todo como una cuestión personal. La causa es un sentido demasiado agudo de identificarnos excesivamente sólo con el cuerpo, puesto que tiene límites y es muy fácil eclipsarlos con cualquier insulto o rectificación de alguien. Nos sentimos profundamente heridos.
Detrás del ego hay mucha debilidad e infravaloración que se quiere contrarrestar creando un escudo de arrogancia.
No somos perfectos, pero si queremos un mundo mejor, debemos trabajar nuestras debilidades. Todo es una cuestión de entrenamiento. Si entrenamos el cuerpo.., también podemos entrenar la mente. Para el cuerpo vamos al gimnasio, para la mente vamos a meditar. El profesor del gimnasio nos conducirá, el Profesor del alma nos enseñará con mucha sabiduría y amor.
¡Sí, podemos!

http://www.brahmakumaris.org/es/

Az Ego egy Mesterséges Intelligencia

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: