luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Estats de la humanitat/States of humanity/Estados de la humanidad

El Secreto del Amor- Segun las Civilizaciones. |

S’ha parlat i divagat molt pel que fa a si la humanitat en algun moment va assolir un nivell molt elevat i si després hi va haver la caiguda. De fet, totes les civilitzacions que han conformat la història de la humanitat, mostren aquestes fluctuacions: el moment més àlgid i després la davallada. És la llei física anomenada: entropia.

🟣El Pare diu: Jo us porto a l’etapa d’ascens en un “segon”. Només cal aquest naixement final, mentre que, per a l’etapa de descens, calen 84 naixements.

El Pare, Déu, és aquella Energia que ve de fora per a canviar-ho tot: desfer el caos i tornar-ho tot a l’estat inicial. En l’entropia resa la llei de que tot va entrant en caos si no hi ha una força exterior que intervingui. Es diu: “Els sistemes i camins de Déu son inexpugnables”; però ara Ell ens revela aquests secrets: “Jo us porto a l’etapa d’ascens”; com?, mitjançant un canvi de consciència a través d’aprendre el Raja Ioga antic de Bharat de Déu, i Ell n’és el Mestre.
Els éssers humans, podem assolir un màxim de 84 naixements cadascú, durant els quals i en cada un, anem degradant el nostre estat. Quan s’ha assolit l’últim naixement, que coincideix ara, en aquests moments actuals, és quan Ell ve i fa l’acte Diví del canvi de consciència per qui ho vulgui experimentar. Aquest canvi de consciència és un clic com quan et despertes després d’haver dormit tota la nit: un segon.., però després s’ha de “treballar” perquè res s’obté sense una mica d’esforç.

TOLTECA: CUÁL FUE EL MÁXIMO LOGRO DEL ANÁHUAC

Much has been said and rambled on as to whether humanity ever reached a very high level and whether the fall occurred afterward. In fact, all the civilizations that have shaped the history of humanity show these fluctuations: the peak moment and then the downturn. It is the physical law called: entropy.

🟣The Father says: I will take you to the ascent stage in a “second.” Only this final birth is necessary, whereas, for the stage of descent, 84 births are needed.

The Father, God, is that Energy that comes from outside to change everything: undo the chaos and return everything to the initial state. In entropy, the law says that everything goes into chaos if there is no external force involved. It is said: “The systems and ways of God are impregnable”; but now He reveals these secrets to us: “I take you to the stage of ascent”; How ?, by a change of consciousness through learning the ancient Raja Yoga of Bharat from God, and He is the Master.
Human beings can reach a maximum of 84 births each, during which and in each one, we are degrading our state. When the last birth has been reached, which coincides now, in these current moments, is when He comes and performs the Divine act of the change of consciousness for whoever wants to experience it. This shift in consciousness is a click like when you wake up after having slept through the night: one second.., but then you have to “work” because nothing is achieved without effort.

Qué clase de civilización somos? — Steemit

Se ha hablado y divagado mucho en cuanto a si la humanidad en algún momento alcanzó un nivel muy elevado y si después se produjo la caída. De hecho, todas las civilizaciones que han conformado la historia de la humanidad, muestran estas fluctuaciones: el momento más álgido y después el bajón. Es la ley física llamada: entropía.

🟣El Padre dice: Yo os llevo a la etapa de ascenso en un “segundo”. Sólo es necesario este nacimiento final, mientras que, para la etapa de descenso, se necesitan 84 nacimientos.

El Padre, Dios, es esa Energía que viene de fuera para cambiarlo todo: deshacer el caos y devolverlo todo al estado inicial. En la entropía reza la ley de que todo va entrando en caos si no existe una fuerza exterior que intervenga. Se dice: “Los sistemas y caminos de Dios son inexpugnables”; pero ahora Él nos revela estos secretos: “Yo os llevo a la etapa de ascenso”; ¿cómo?, mediante un cambio de conciencia a través de aprender el Raja Yoga antiguo de Bharat de Dios, y Él es el Maestro.
Los seres humanos, podemos alcanzar un máximo de 84 nacimientos cada uno, durante los cuales y en cada uno, vamos degradando nuestro estado. Cuando se ha alcanzado el último nacimiento, que coincide ahora, en estos momentos actuales, es cuando Él viene y ejecuta el acto Divino del cambio de conciencia para quien quiera experimentarlo. Este cambio de conciencia es un clic como cuando te despiertas después de haber dormido toda la noche: un segundo.., pero después hay que “trabajar” porque nada se obtiene sin esfuerzo.

LA ENERGIA TOROIDAL – ECOLOGÍA SINERGICA

.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: