luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Cirurgià d’ànimes humanes/Surgeon of human souls/Cirujano de almas humanas

Quan l’ànima emmalalteix, el cos és malaltís. Anem al metge quan ens sentim malalts, però no sabem què fer quan sentim un profund desassossec que no sabem d’on ve, o si és o no una veritable infermetat.

🟣Les ànimes es fan impures i malaltes. Un imant només pot atraure a una agulla quan l’agulla és pura(no està rovellada). El Cirurgià de les ànimes és Déu; ara, tenint ioga amb Mi s’eliminarà l’òxid.

La malaltia de l’ànima és la impuresa, és a dir els mals hàbits desenvolupats estant en el cos; son com si fos rovell que impermeabilitza l’ànima i la fa insensible a l’energia de Déu; aleshores, per molt d’esforç que faci la persona, se sent incapaç de connectar amb aquesta Energia pura, que li pot tornar la força perduda en els avatars del dia a dia. Cal tenir fe “natural” o una mica forçada(al principi), de que el nostre Pare de l’ànima existeix encara que, al principi, no se senti res quan s’intenta, mitjançant el ioga(meditació), connectar amb Ell.
És amb determinació i repetició que s’aconsegueix anar desfent aquest rovell a mida que s’intenta la connexió; cada vegada s’anirà sentint alguna cosa més, fins que al final l’òxid s’haurà desfet i l’agulla(ànima) serà atreta per l’imant. El Cirurgià de l’ànima haurà pogut actuar amb l’ajuda del malalt, tal com succeeix amb la interacció del metge i les medecines: si el pacient… se les pren.

When the soul is sick, the body is sickly. We go to the doctor when we feel sick, but we do not know what to do when we feel a deep uneasiness that we do not know where it comes from, or whether or not it is a real illness.

🟣Souls become impure and sick. A magnet can only attract a needle when the needle is pure (not oxidized). The Surgeon of souls is God; now, by your having yoga with Me, the rust will be removed.

The disease of the soul is impurity, that is, bad habits developed while staying in the body; they are as if it were rust that waterproofs the soul and renders it insensitive to the energy of God; so, no matter how much effort the person makes, they feel unable to connect with this pure Energy, which can restore the strength lost in the vicissitudes of day to day. You have to have “natural” faith or something forced(at first), that our Father of the soul exists although, at first, nothing is felt when trying, through yoga(meditation), to connect with Him.
It is with determination and repetition that it is possible to undo this oxide as the connection is attempted; each time you will feel something more, until finally the oxide will have dissolved and the needle(soul) will be attracted by the magnet. The Surgeon of the soul will have been able to act with the help of the patient, just as it happens with the interaction of the doctor and the medicines: if the patient… takes them.

Búsqueda de la Divinidad: ¿Afuera o dentro de uno mismo? - #ORGULLO #GUALEYO

Cuando el alma enferma, el cuerpo es enfermizo. Vamos al médico cuando nos sentimos enfermos, pero no sabemos qué hacer cuando sentimos un profundo desasosiego que no sabemos de dónde viene, o si es o no una verdadera enfermedad.

🟣Las almas se hacen impuras y enfermas. Un imán sólo puede atraer a una aguja cuando la aguja es pura (no está oxidada). El Cirujano de las almas es Dios; ahora, teniendo yoga Conmigo se eliminará el óxido.

La enfermedad del alma es la impureza, es decir, los malos hábitos desarrollados estando en el cuerpo; son como si fuera óxido que impermeabiliza el alma y la hace insensible a la energía de Dios; entonces, por mucho esfuerzo que haga la persona, se siente incapaz de conectar con esta Energía pura, que le puede devolver la fuerza perdida en los avatares del día a día. Hay que tener fe “natural” o algo forzada (al principio), de que nuestro Padre del alma existe aunque, al principio, no se sienta nada cuando se intenta, mediante el yoga(meditación), conectar con Él.
Es con determinación y repetición que se consigue ir deshaciendo esta herrumbre a medida que se intenta la conexión; cada vez se irá sintiendo algo más, hasta que al final el óxido se habrá disuelto y la aguja(alma) será atraída por el imán. El Cirujano del alma habrá podido actuar con la ayuda del enfermo, tal y como sucede con la interacción del médico y las medicinas: si el paciente… se las toma.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: