luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Ell té tant d’amor…/He has so much love…/Él tiene tanto amor…

Hi ha qui pensa que, com que no creu que existeixi o que no és digne de Déu, no pot rebre el Seu amor.

🟣L’amor de Déu és sempre fort i il·limitat, està fixat i Ell en té tant, que tots en poden rebre.

Així de senzill ens ho planteja Ell. I així de senzill és rebre el Seu amor, perquè ja es té; per això no cal demanar-lo, ja ens l’ha donat… només cal acceptar aquest amor que està surant damunt de cadascú.
La forma d’absorbir aquest amor subjacent és experimentar-lo en meditació:

L’amor de Déu és una forma d’energia invisible i impalpable fins i tot més que el vent….. ara sóc conscient que aquesta forma d’energia flueix damunt meu i que la puc deixar entrar a l’ànima….. dono permís per a que hi accedeixi….. la sento…… la integro…… me’n omplo del tot….. deixo que segueixi el seu curs a través de mi cap el món….. cap el globus terraqüi….. per a cada persona que està patint….. Om shanti.

There are those who think that, by not believing that he exists or that he is not worthy of God, he cannot receive His love.

🟣 God’s love is always strong and unlimited, it is fixed and He has so much that everyone can receive it.

That’s how simple He raises it to us. And that’s how simple it is to receive His love, because you already have it; that is why it is not necessary to ask for it, He has already given it to us… it is only necessary to accept that love that is floating over each one of us.
The way to absorb this underlying love is to experience it in meditation:

God’s love is an invisible and impalpable form of energy even more than the wind….. now I am aware that this form of energy flows over me and that I can let it enter my soul….. I give permission for that he can access at soul….. I feel it…… I integrate it…… I am completely filled….. I let it run its course through me to the world….. to the Earth globe….. for each person who is suffering….. Om shanti.

Hay quien piensa que, al no creer que exista o que no es digno de Dios, no puede recibir Su amor.

🟣El amor de Dios es siempre fuerte e ilimitado, está fijado y Él tiene tanto, que todos pueden recibirlo.

Así de sencillo nos lo plantea Él. Y así de sencillo es recibir Su amor, porque ya se tiene; por eso no hace falta pedirlo, ya nos lo ha dado… sólo hace falta aceptar ese amor que está flotando sobre cada uno.
La forma de absorber este amor subyacente es experimentarlo en meditación:

El amor de Dios es una forma de energía invisible e impalpable incluso más que el viento….. ahora soy consciente de que esta forma de energía fluye sobre mí y que la puedo dejar entrar en el alma….. doy permiso para que acceda en ella….. la siento…… la integro…… me lleno del todo….. dejo que siga su curso a través de mí hacia el mundo….. hacia el globo terráqueo….. para cada persona que está sufriendo….. Om shanti.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: