luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Tot el que sóc capaç de fer/All that I am capable of to do/Todo lo que soy capaz de hacer

Tot el que sóc capaç de fer

Hi han coses que amb molt d’esforç les podem aconseguir fer, d’altres ens son tan fàcils.., que ni els hi donem importància.

🟣 El Pare de l’ànima ha explicat: tots els sanskars son a l’ànima

Potser per algú altre aquella nostra facilitat de fer quelcom en concret li sembla un prodigi, i a nosaltres ens deixa perplexos la seva admiració per allò que ens resulta tan fàcil fer. Aleshores, què significa això? Què està passant aquí? Senzill, ara que Déu ens rebel·la el perquè. Però primer s’ha de comprendre que som ànimes i com a ànimes no morim i allò que s’ha après en una vida anterior, ens ho enduem amb nosaltres, i, en el següent naixement, si surt l’ocasió d’usar aquelles habilitats apreses.., poc ens costarà tornar-les a fer aflorar. D’això se’n diuen impactes a l’ànima que a la Índia se li dóna el nom de sanskars. D’aquí podem desvetllar un altre secret: Els anomenats dons que se li atribueixen com a una donació de Déu a una persona, no son tals, sinó, experiències viscudes i habilitats acumulades a l’ànima en forma de sanskars o petges a l’ànima, durant tots els naixements que una ànima ha tingut en la experiència de les seves vides anteriors.

All that I am capable of to do

There are things that with a lot of effort we can manage to do, others are so easy for us…, that we don’t even give them importance.

🟣 The Father of the soul has explained: all sanskars are in the soul

Perhaps for someone our facility to do something in particular seems like a prodigy, and we are perplexed by their admiration for somethink is so easy for us to do. So what does this mean? What’s going on here? Simple, now that God reveals to us why. But first it must be understood that we are souls and as souls we do not die and what we learned in a previous life, we take with us, and, in the next birth, if the opportunity arises to use those learned skills.., it will not cost us much to repeat them make emerge These are called impacts on the soul which in India are given the name of sanskars. From here we can reveal another secret: The so-called gifts that are attributed as a donation from God to a person, are not such, but lived experiences and abilities accumulated in the soul in the form of sanskars or traces in the soul, during all births that a soul has had in the experience of its previous lives.

Todo lo que soy capaz de hacer

Hay cosas que con mucho esfuerzo podemos lograr hacer, otras nos son tan fáciles.., que ni les damos importancia.

🟣 El Padre del alma ha explicado: todos los sanskares están en el alma

Quizás para alguien esa facilidad nuestra de hacer algo en concreto le parece un prodigio, y a nosotros nos deja perplejos su admiración por aquello que nos resulta tan fácil hacer. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí? Sencillo, ahora que Dios nos rebela el porqué. Pero primero debe comprenderse que somos almas y como almas no morimos y lo aprendido en una vida anterior, nos lo llevamos con nosotros, y, en el siguiente nacimiento, si sale la ocasión de usar aquellas habilidades aprendidas.., poco nos costará volverlas a hacer emergir. A esto se le llaman impactos en el alma que en la India se le da el nombre de sanskares. De aquí podemos desvelar otro secreto: Los llamados dones que se le atribuyen como una donación de Dios a una persona, no son tales, sino experiencias vividas y habilidades acumuladas en el alma en forma de sanskares o huellas en el alma, durante todos los nacimientos que un alma ha tenido en la experiencia de sus vidas anteriores.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: