luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Personalitat/Personality/Personalidad

Personalitat ve de persona, i persona no és altra cosa que un tàndem entre ànima i cos.
La definició del diccionari és molt senzilla:
1 Individu de l’espècie humana.

🟣Les ànimes incorporals entren en personalitats corporals (cossos). Els animals també tenen ànima.

La personalitat es desenvolupa de cada experiència de vida que l’ànima té quan entra en un cos i neix en el seu moment precís. Això no només afecta als éssers humans, també afecta als éssers animals; aquí hi ha la diferència de caràcter entre individus animals d’espècies iguals. Però pel que fa al què som com a humans, no podem pas dir que ens coneguem més que els animals si no sentim curiositat pel què som. No crec que un gat es plantegi la mateixa pregunta que ens fem en algun moment nosaltres: qui soc? Tot i així, ells, els animals, també pateixen, senten, tot i que sembla ser que viuen en present, però també tenen records i diria que també neixen amb experiències acumulades, com nosaltres els humans, d’altres naixements. Tenint tot això en ment.., sento en el cor que sigui lícit esclavitzar-los, criar-los i sacrificar-los per que formin part de la meva alimentació?

Personality comes from person, and person is nothing more than a tandem between soul and body.
The dictionary definition is very simple:
1 Individual of the human species.

🟣Incorporeal souls enter corporeal personalities (bodies). Animals also have souls.

Personality develops from every life experience the soul has as it enters a body and is born at its precise moment. This not only affects human beings, it also affects animal beings; here is the difference in character between individual of animals of the same species. But as for what we are as humans, we cannot say that we know ourselves better than animals if we are not curious about what we are. I don’t think a cat asks itself the same question that we ask ourselves at some point: who am I? However, they, the animals, also suffer, feel, although it seems that they live in the present, but they also have memories and I would say that they are also born with accumulated experiences, like us humans, from other births. Bearing all this in mind…, do I feel in my heart that it is lawful to enslave them, raise them and slaughter them to be part of my food?

Personalidad viene de persona, y persona no es otra cosa que un tándem entre alma y cuerpo.
La definición del diccionario es muy sencilla:
1 Individuo de la especie humana.

🟣Las almas incorporales entran en personalidades corporales (cuerpos). Los animales también tienen alma.

La personalidad se desarrolla de cada experiencia de vida que tiene el alma cuando entra en un cuerpo y nace en su momento preciso. Esto no sólo afecta a los seres humanos, también afecta a los seres animales; aquí está la diferencia de carácter entre individuos animales de especies iguales. Pero en cuanto a lo que somos como humanos, no podemos decir que nos conozcamos más que los animales si no sentimos curiosidad por lo que somos. No creo que un gato se plantee la misma pregunta que nos hacemos en algún momento nosotros: ¿quién soy? Sin embargo, ellos, los animales, también sufren, sienten, aunque parece que viven en presente, pero también tienen recuerdos y diría que también nacen con experiencias acumuladas, como nosotros los humanos, de otros nacimientos. Teniendo todo esto en mente.., ¿siento en el corazón que sea lícito esclavizarlos, criarlos y sacrificarlos para que formen parte de mi alimentación?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: