luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’espelma-el sol-el focus/The candle-the sun-the focus/La vela-el sol-el foco (Sudesh Didi)

Sudesh D.

L’espelma-el sol-el focus

  1. -La llum és a l’espelma.., però no és visible fins que s’encén.
  2. -El sol té poder per a tothom, però, quant en sóc capaç de prendre’n?
  3. -El focus és allà, però, quant, l’ànima és capaç d’il·luminar-se amb la Seva llum?

(1) =quan ens reconeixem com a ànima en el cos, tornem a brillar, recuperem la identitat real. La identitat era allà sempre, però no n’érem conscients, fins el moment en què ens reconeixem ser l’ésser.
(2) =el sol escalfa per a tothom, però, no tothom és capaç de prendre’l. S’ha de tenir una pell protegida o adaptada. Déu també dóna l’escalf a tothom, sempre i quan l’ànima es reconegui a si mateixa, i s’obri a rebre el Seu amor.
(3) =el focus il·lumina tot, tret que hi hagi un obstacle que aturi la seva llum. Com a ànima, llum, no haig de deixar que cap ego, ira, arrogància, etc., aturin la llum que Déu constantment irradia. No hi ha cap eclipsi en mi?

Sudesh D.

The candle-the sun-the focus

  1. -The light is in the candle… but it is not visible until it is lit.
  2. -The sun has power for everyone, but how much am I capable of taking it?
  3. -The focus is there, but how much is the soul capable of lighting himselve up with His light?

(1) =When we recognize ourselves as a soul in the body, we shine again, we recover the real identity. The identity was always there, but we were not aware of it, until the moment we recognize ourselves to be the being.
(2) =The sun is hot for everyone, however, not everyone is able to take it. You must have a protected or adapted skin. God also gives warmth to everyone, as long as the soul recognizes itself, and opens itself to receive His love.
(3) =the spotlight illuminates everything, unless there is an obstacle that stops its light. As a soul, light, I must not let any ego, anger, arrogance, etc., stop the light that God constantly radiates. Is there no eclipse in me?

Sudesh D.

La vela-el sol-el foco

  1. -La luz está en la vela.., pero no es visible hasta que se enciende.
  2. -El sol tiene poder para todos, pero, ¿cuánto soy capaz de tomarlo?
  3. -El foco está ahí, pero, ¿cuánto, el alma es capaz de iluminarse con Su luz?

(1) =cuando nos reconocemos como alma en el cuerpo, volvemos a brillar, recuperamos la identidad real. La identidad estaba allí siempre, pero no éramos conscientes de ello, hasta el momento en que nos reconocemos ser el ser.
(2) =el sol calienta para todos, sin embargo, no todo el mundo es capaz de tomarlo. Se debe tener una piel protegida o adaptada. Dios también da el calor a todo el mundo, siempre y cuando el alma se reconozca a sí misma, y se abra a recibir Su amor.
(3) =el foco ilumina todo, a menos que haya un obstáculo que detenga su luz. Como alma, luz, no debo dejar que ningún ego, ira, arrogancia, etc., detengan la luz que Dios constantemente irradia. ¿No hay ningún eclipse en mí?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: