luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Per què canviar?/Why change?/¿Por qué cambiar?

Per què canviar?

Sembla ser que els humans estem al capdamunt de la cadena tròfica. Es diria que som els reis, no? Aparentment, si tot ens va tan bé per què hem de canviar? Em venen moltes respostes a la ment, però només me’n agrada una: -per respecte-
Si hem arribat al lloc nº 1, diria que ho hem aconseguit a base de trepitjar els drets adquirits i naturals de molts elements, i això és violència; es pot emmascarar amb molts eufemismes; també he sentit a dir que molts creuen que Déu els ho ha posat al abast per a servir-se’n. No hi ha excusa que valgui si volem un món just per a tothom, per a tot.
Els humans tenim molta capacitat d’adaptació i ara el món, el planeta ens reclama aquesta capacitat. Si no ho fem per voluntat pròpia, al final s’haurà de fer per força i no serà ni agradable ni honrós.
Canviant de mentalitat i fent-nos respectuosos, la natura també es tornarà respectuosa, doncs.., hi ha un subtil fil daurat que ens interconnecta absolutament amb tot el que existeix. Canviant les vibracions dels pensaments canviem els hàbits i això es tradueix en un canvi global.
Si no hi ha canvi.., potser serem escopits per la força centrífuga de la natura.

Why change?

It seems that humans are at the top of the food chain. It would be said that we are the kings, right? Apparently, if everything is going so well for us, why should we change? Many answers come to mind, but I only like one: -out of respect-
If we have reached position No. 1, I would say that we have achieved it by stepping on the acquired and natural rights of many elements, and this is violence; it can be masked with many euphemisms; I have also heard that many believe that God has placed it within his reach to use it.. There is no excuse that is valid if we want a fair world for everyone, for everything.
Humans have a great capacity for adaptation and now the world, the planet demands that capacity from us. If we do not do it of our own free will, it will have to be done by force in the end and it will be neither pleasant nor honorable.
By changing our mentality and becoming respectful, nature will also become respectful, since there is a subtle golden thread that absolutely interconnects us with everything that exists. By changing the vibrations of thoughts we change habits and this translates into a global change.
If there is no change…, perhaps we will be spit out by the centrifugal force of nature.

¿Por qué cambiar?

Parece ser que los humanos estamos en lo más alto de la cadena trófica. Se diría que somos los reyes, ¿no? Aparentemente, si todo nos va tan bien ¿por qué debemos cambiar? Me vienen muchas respuestas a la mente, pero sólo me gusta una: -por respeto-
Si hemos llegado al puesto nº 1, diría que lo hemos logrado a base de pisar los derechos adquiridos y naturales de muchos elementos, y esto es violencia; se puede enmascarar con muchos eufemismos; también he oído que muchos creen que Dios se lo ha puesto a su alcance para servirse de ello. No hay excusa de que valga si queremos un mundo justo para todos, para todo.
Los humanos tenemos mucha capacidad de adaptación y ahora el mundo, el planeta nos reclama esa capacidad. Si no lo hacemos por voluntad propia, al final deberá hacerse a la fuerza y ​​no será ni agradable ni honroso.
Cambiando de mentalidad y haciéndonos respetuosos, la naturaleza también volverá respetuosa, pues.., hay un sutil hilo dorado que nos interconecta absolutamente con todo lo que existe. Cambiando las vibraciones de los pensamientos cambiamos los hábitos y esto se traduce en un cambio global.
Si no hay cambio…, quizá seremos escupidos por la fuerza centrífuga de la naturaleza.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: