luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La qualitat del pensament crea la qualitat de vida/The quality of thought creates the quality of life/La calidad del pensamiento crea la calidad de vida

Reflexió de la Setmana  27 de març de  2022 

 

Pensem en una llavor. És com un punt -petita, diminuta i compacta- i tanmateix plena de potencial. Un pensament és una llavor, una llavor que pot ser positiva o negativa segons el nostre estat d’ànim, actitud i caràcter. El pensament crea sentiments i actituds. Aquesta combinació se’n diu consciència.
La consciència humana és la capacitat de pensar, raonar, sentir i
expressar. Tot això comença amb un únic pensament.
Deixem mai d’observar els nostres pensaments? Pensem alguna vegada a aturar-los, a posar-los punt final? Habitualment permetem que s’escampin per tot arreu, que divaguin per tots els racons de la nostra ment. Els pensaments descontrolats són com un automòbil llançat a tota velocitat: tret que frenem, ens estavellarem. Una ment sense control està tensa i preocupada. Això causa molt de mal.
Perquè la nostra ment treballi amb naturalitat necessitem aplicar un fre. Una ment natural és pacífica, i una ment pacífica ens dóna claredat. Quan veiem les coses amb claredat no hi ha desgast perquè la nostra ment es torna lleugera, no es veu aclaparada amb pensaments innecessaris. La malaltia més gran de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en altres: en el que van fer, el que haurien de fer, el que devien d’haver fet, el que van dir, el que voldríem que haguessin dit, per què van parlar ni tan sols. Tot això pertorba la serenitat pròpia de la ment
Pensar massa és com menjar massa: la pesadesa impedeix
mantenir-se lleuger i flexible. Ens aturem en petiteses, i aquestes acaben creixent tant que no podem lliurar-nos d’elles. Quan pensem massa solem fantasiejar i reaccionar amb desmesura, i així creem sentiments negatius.
És molt millor observar que assimilar cada paraula, sentiment i actitud; molt millor que involucrar-nos massa o reaccionar exageradament. L’observació ens dóna la paciència i la claredat necessàries per a pensar i actuar de manera apropiada; en observar ens concentrem interiorment, cosa que ens permet veure la realitat.

Week Reflection March 27, 2022   

Let’s think of a seed. It is like a point – small, tiny and compact – and yet full of potential. A thought is a seed, a seed that can be positive or negative, depending on our mood, attitude and character. Thought creates feelings and attitudes. This combination is called consciousness.
Human consciousness is the ability to think, reason, feel, and
express. All this begins with a single thought.
Do we ever stop observing our thoughts? Do we ever think of stopping them, of putting an end to them? We habitually allow them to spread everywhere, to ramble through all the corners of our mind. Uncontrolled thoughts are like a speeding car: unless we brake, we will crash. An uncontrolled mind is tense and worried. This causes a lot of damage.
For our mind to work naturally we need to apply a brake. A natural mind is peaceful, and a peaceful mind gives us clarity. When we see things clearly there is no wear because our mind becomes light, it is not overwhelmed with unnecessary thoughts. The greatest disease of the mind is overthinking, especially overthinking of others: what they did, what they should have done, what they should have done, what they said, what we wish they had said, why they even spoke. All this disturbs the serenity of the mind
Thinking too much is like eating too much: heaviness prevents
stay light and flexible. We get stuck in little things, and they end up growing so big that we can’t get rid of them. When we think too much we tend to fantasize and overreact, and thus create negative feelings.
It is much better to observe than to take in every word, feeling, and attitude; much better than getting too involved or overreacting. Observation gives us the patience and clarity necessary to think and act appropriately; by observing we concentrate internally, which allows us to see reality.

Reflexión de la Semana  27 de marzo 2022   

Pensemos en una semilla. Es como un punto -pequeña, diminuta y compacta- y sin embargo plena de potencial. Un pensamiento es una semilla, una semilla que puede ser positiva o negativa, según nuestro estado de ánimo, actitud y carácter. El pensamiento crea sentimientos y actitudes. A esta combinación se le llama conciencia.
La conciencia humana es la capacidad de pensar, razonar, sentir y
expresar. Todo esto comienza con un único pensamiento.
Dejamos alguna vez de observar nuestros pensamientos? Pensamos alguna vez en detenerlos, en ponerles punto final? Habitualmente permitimos que se esparzan por doquier, que divaguen por todos los rincones de nuestra mente. Los pensamientos descontrolados son como un automóvil lanzado a toda velocidad: a no ser que frenemos, nos estrellaremos. Una mente sin control está tensa y preocupada. Esto causa muchísimo daño.
Para que nuestra mente trabaje con naturalidad necesitamos aplicar un freno. Una mente natural es pacifica, y una mente pacifica nos da claridad. Cuando vemos las cosas con claridad no hay desgaste porque nuestra mente se vuelve ligera, no se ve agobiada con pensamientos innecesarios. La mayor enfermedad de la mente es pensar en demasía, especialmente pensar demasiado en otros: en lo que hicieron, lo que deberían hacer, lo que debieron haber hecho, lo que dijeron, lo que quisiéramos que hubieran dicho, por qué hablaron siquiera. Todo esto perturba la serenidad propia de la mente
Pensar demasiado es como comer demasiado: la pesadez impide
mantenerse ligero y flexible. Nos atoramos en pequeñeces, y éstas acaban creciendo tanto que ya no podemos librarnos de ellas. Cuando pensamos demasiado solemos fantasear y reaccionar con desmesura, y así creamos sentimientos negativos.
Es mucho mejor observar que asimilar cada palabra, sentimiento y actitud; mucho mejor que involucrarnos demasiado o reaccionar exageradamente. La observación nos da la paciencia y claridad necesarias para pensar y actuar de manera apropiada; al observar nos concentramos interiormente, lo que nos permite ver la realidad.

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: