luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Institució de la religió/Institution of religion/Institución de la religión

 • La religió s’ha instituït sobre sentiments de la gent.
 • Les religions han existit a partir de la pròpia experiència.
 • L’ànima, el jo, sent que hi ha un record llunyà d’alguna cosa remota.
 • Si la curiositat punxa l’ànima (jo) seguirà aprofundint en allò.
 • La connexió cada vegada es farà més intensa.
 • Arribarà un moment en que hi haurà el sentiment de resposta.
 • I aquí començarà el vincle reforçat per la intenció de Déu d’ajudar l’humà.
 • Molts tenen visions espirituals.

Déu parla: «Jo satisfaig la fe o la devoció que algú tingui»

Aquest és un dels «papers» que Déu interpreta des del Nirvana, durant la segona meitat del cicle de la Terra de 5000 anys (el cicle del món humà).
Al final del temps, Ell interpreta el «paper» presencial entrant en un cos (sempre en el mateix cada cicle) aquí, en aquesta Terra, i dóna directament el coneixement del Raja Ioga Antic als que sentin ressonar als seus cors aquests coneixements.

 • Religion has been instituted on people’s feelings.
 • Religions have existed from experience itself.
 • The soul, the self, feels that there is a distant memory of something remote.
 • If curiosity pricks the soul (me) it will continue to delve into that.
 • The connection will become more and more intense.
 • There will come a time when there will be the feeling of response.
 • And here will begin the bond reinforced by God’s intention to help the human.
 • Many have spiritual visions.

God speaks: “I satisfy the faith or devotion that someone has”

This is one of the “roles” that God plays from Nirvana, during the second half of the 5,000-year Earth cycle (the cycle of the human world).
At the end of time, He plays the face-to-face “role” by entering a body (always in the same each cycle) here on this Earth, and directly gives the knowledge of Ancient Raja Yoga to those who feel this knowledge resonate in their hearts.

 • La religión se ha instituido sobre sentimientos de la gente.
 • Las religiones han existido a partir de la propia experiencia.
 • El alma, el yo, siente que hay un recuerdo lejano de algo remoto.
 • Si la curiosidad pincha el alma (yo) seguirá profundizando en eso.
 • La conexión se hará cada vez más intensa.
 • Llegará un momento en el que habrá el sentimiento de respuesta.
 • Y aquí empezará el vínculo reforzado por la intención de Dios de ayudar al humano.
 • Muchos tienen visiones espirituales.

Dios habla: «Yo satisfago la fe o la devoción que alguien tenga»

Éste es uno de los «papeles» que Dios interpreta desde el Nirvana, durante la segunda mitad del ciclo de la Tierra de 5000 años (el ciclo del mundo humano).
Al final del tiempo, Él interpreta el «papel» presencial entrando en un cuerpo (siempre en el mismo cada ciclo) aquí, en esta Tierra, y da directamente el conocimiento del Raja Yoga Antiguo a quienes sientan resonar en sus corazones estos conocimientos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: