luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Com ens alimentem?/How do we feed ourselves?/¿Cómo nos alimentamos?

De la forma, de com, i de què ens alimentem, la importància d’això va molt més enllà de la salut física, de l’educació, del medi ambient, etc., també va molt més enllà de tots els «ismes».

Déu, el Pare ens avisa: Heu de prendre precaucions amb la vostra dieta. Altrament, la vostra ment es tornarà com els aliments que mengeu.

Si volem gaudir de tota la riquesa d’aliments.., si mengem i cuinem amb un estat d’avarícia, si no ens importa quin sofriment s’hagi causat per obtenir-los, tot i que no hi hàgim participat directament sinó indirectament anant-los a comprar.., estarem alimentant-nos de totes aquelles vibracions que han estat produint-se i fixant-se en ells a causa del sofriment que s’ha infligit o patit.
Si necessitem un món on l’amor no hi falti.., vigilem què estem menjant. Es triga molt poc en acostumar-se a una nova dieta en que s’hi reflecteixi l’amor per tot. Total.., el paladar es pot enganyar inicialment; ara hi han molts productes que imiten gustos. Després, quan ja s’hagi fet el primer pas i educat el paladar, podrem anar purificant la dieta, fent-la més lleugera i amorosa. Cuinar també és important: cuinar amb amor també impregna amor als cuinat, i menjar-los sense luxúria, sinó amb amor i agraïment també produirà efectes beneficiosos per a tothom.

The way, how, and what do we feed on, its importance goes far beyond physical health, education, the environment, etc., it also goes far beyond all the “isms” .

God the Father warns us: You must take precautions with your diet. Otherwise your mind will become like the food you eat.

If we want to enjoy all the wealth of food…, if we eat and cook with a state of avarice, if we do not care what suffering has been caused to obtain it, even if we have not participated directly but indirectly by going to buy it…, we will be feeding on all those vibrations that have been taking place, and, clinging to those food, due to the suffering that has been inflicted or endured.
If we need a world in which love is not lacking.., let’s watch what we are eating. It takes very little time to get used to a new diet that reflects the love of everything. Total.., the palate can be deceived initially; now there are many products that imitate flavors. Later, when the first step has been taken and the palate educated, we can purify the diet, making it lighter and more loving. Cooking is also important: cooking with love also imbues those cooked with love, and eating them without lust, but with love and gratitude will also produce beneficial effects for everyone.

De la forma, de cómo, y de qué nos alimentamos, su importancia va mucho más allá de la salud física, de la educación, del medio ambiente, etc., también va mucho más allá de todos los «ismos» .

Dios, el Padre nos avisa: Debéis tomar precauciones con vuestra dieta. De lo contrario, vuestra mente se volverá como los alimentos que coméis.

Si queremos disfrutar de toda la riqueza de alimentos.., si comemos y cocinamos con un estado de avaricia, si no nos importa qué sufrimiento se haya causado para obtenerlos, aunque no hayamos participado directamente sino indirectamente yendo a comprarlos.., estaremos alimentándonos de todas aquellas vibraciones que han estado produciéndose y fijándose en ellos debido al sufrimiento que se ha infligido o soportado.
Si necesitamos un mundo en el que el amor no falte.., vigilemos qué estamos comiendo. Se tarda muy poco en acostumbrarse a una nueva dieta en la que se refleje el amor por todo. Total.., el paladar se puede engañar inicialmente; ahora hay muchos productos que imitan sabores. Después, cuando ya se haya dado el primer paso y educado el paladar, podremos purificar la dieta, haciéndola más ligera y amorosa. Cocinar también es importante: cocinar con amor también impregna amor a los cocinados, y comerlos sin lujuria, sino con amor y agradecimiento también producirá efectos beneficiosos para todos.

One comment on “Com ens alimentem?/How do we feed ourselves?/¿Cómo nos alimentamos?

  1. K Shivana
    Mai 16, 2022

    Totalment d’acord Júlia!

    Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: