luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

(Part2) d’un plançó entre punxes/(Part2) of a stem between thorns/(Parte2) de un vástago entre espinas

(Part2) d’un plançó entre punxes

Inspirat per Marta M.
*cal l’empenta del Pare per tirar endavant*

«…és sabut que a allò que donem energia, allò creix»
I, sí, l’energia és important en la puresa; per això, perquè aquesta llavor de puresa sigui prou forta per seguir endavant i poder desplaçar els arrels dels vicis i poder arramassar-los-hi el sol.., cal que a la llavor li arribi el Gran Sol, doncs la Seva llum, la llum de Déu, li donarà l’impuls necessari per seguir avançant i colonitzar totalment l’ermot que estava dominat per les punxes, els vicis.
Una persona, en aquest punt, sentirà que està acompanyada en aquesta lluita; no es cansarà, no tindrà por, no dubtarà encara que de vegades tingui la sensació de que s’està llançant al buit.
Quant veritablement s’ha connectat amb la Font de l’Energia divina, es rep ajuda d’Ella per a mantenir la puresa. Sinó, es farà difícil continuar perquè l’ànima va perdent energia amb els esforços.

(Part2) of a stem between thorns

Inspired by Martha M.
*It takes the push of the Father to get ahead*

«…it is known that what we give energy to, that grows»
And, yes, energy is important in purity; therefore, for this seed of purity to be strong enough to move forward and be able to displace the roots of vices and be able to snatch the sun from them…, it is necessary for the Great Sun to reach the seed, because His light, the light of God, will give him the necessary impulse to continue advancing and fully colonize the wasteland that was dominated by the thorns, the vices.
A person, at that point, will feel that they are accompanied in this fight; he won’t get tired, he won’t be afraid, he won’t hesitate even if sometimes he has the feeling that he is throwing himself into the void.
As soon as you have truly connected with the Source of divine Energy, you receive help from It to maintain purity. Otherwise, it will be difficult to continue because the soul loses energy with the efforts.

(Parte2) de un vástago entre espinas

Inspirado por Marta M.
*hace falta el empuje del Padre para salir adelante*

«…es sabido que a aquello que damos energía, aquello crece»
Y, sí, la energía es importante en la pureza; por eso, para que esta semilla de pureza sea lo suficientemente fuerte para seguir adelante y poder desplazar las raíces de los vicios y poder arrebatarles el sol.., es necesario que a la semilla le llegue el Gran Sol, pues Su luz, la luz de Dios, le dará el impulso necesario para seguir avanzando y colonizar totalmente el páramo que estaba dominado por las espinas, los vicios.
Una persona, en ese punto, sentirá que está acompañada en esta lucha; no se cansará, no tendrá miedo, no dudará aunque a veces tenga la sensación de que se está arrojando al vacío.
En cuanto verdaderamente se ha conectado con la Fuente de la Energía divina, se recibe ayuda de Ella para mantener la pureza. Sino, se hará difícil continuar porque el alma va perdiendo energía con los esfuerzos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: