luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Sense «jo» que queda?/Without “I” what is left?/¿Sin «yo» que queda?

[«Om» no significa Déu,
«Om» significa: «jo»,
és a dir, l’ésser.]

Str. Induben Guilliani

Om= jo sóc.., jo, ara li trec el «jo» i em quedo amb el què sóc.
Sóc, vol dir existeixo, com a ànima.
Aquesta és la primera lliçó del coneixement espiritual del Raja Ioga que Déu ens ensenya. Sense el coneixement no puc aprendre puresa i sense puresa no puc descobrir: què sóc?
Quan hi ha puresa emergeix la pau que tinc dins com a qualitat pròpia. Al haver-hi pau m’adono que puc mirar als altres amb amor i llavors la tercera qualitat de felicitat creix; quan estimo sóc feliç. Si em sento en pau, estimo i sóc feliç, no trigarà gaire en sorgir la qualitat de la saviesa natural de l’ànima, i essent conscient d’aquestes quatre qualitats que abans estaven adormides a l’interior, apareixerà el poder de l’ànima, la cinquena qualitat.

Una lliçó tant senzilla com aquesta, ho canvia tot, perquè ens fa responsables de nosaltres mateixos; tanmateix no puc entendre res de tot això, o si més no, s’esbravarà aviat, com quan una beguda gasosa queda destapada; vull dir que serà com un punt interessant que s’oblidarà si no tinc la determinació de adoptar puresa: deixar els meus vicis, com qui deixa de fumar (que també és un vici). L’ensenyament del Raja Ioga ens capacita a entendre-ho tot i ens dóna la força necessària per seguir endavant.

[“Om” does not mean God,
“Om” means: “I”,
that is, the being.]

Str. Induben Guilliani

Om= I am…
I, now I take away the “I” and I keep what I am.
I am, means I exist, like soul.
This is the first lesson of spiritual knowledge of Raja Yoga that God teaches us. Without knowledge I cannot learn purity and without purity I cannot discover: what am I?
When there is purity, the peace that I have inside emerges like own quality. Having peace I realize that I can look at others with love and then the third quality of happiness grows; when I love I am happy. If I feel peaceful, loving and happy, it will not take long for the quality of the natural wisdom of the soul to emerge, and by being aware of these four qualities that were previously dormant within, the power of the soul, the fifth quality, will appear.

A lesson as simple as this one changes everything, because it makes us responsible for ourselves; however I can’t understand any of this, or at least, it will soon lose strength, like when a soda drink is uncovered; I want to say that it will be like an interesting point that will be forgotten if I do not have the determination to adopt purity: to leave my vices, like someone who stops smoking (which is also a vice). The teaching of Raja Yoga enables us to understand everything and gives us the necessary strength to move forward.

[«Om» no significa Dios,
«Om» significa: «yo»,
es decir, el ser.]

Str. Induben Guilliani

Om= yo soy.., yo, ahora le quito el «yo» y me quedo con lo que soy.
Soy, significa existo, como alma.
Ésta es la primera lección del conocimiento espiritual del Raja Yoga que Dios nos enseña. Sin el conocimiento no puedo aprender pureza y sin pureza no puedo descubrir: ¿qué soy?
Cuando existe pureza emerge la paz que tengo dentro como cualidad propia. Al haber paz me doy cuenta de que puedo mirar a los demás con amor y entonces la tercera cualidad de felicidad crece; cuando amo soy feliz. Si me siento en paz, amo y soy feliz, no tardará mucho en surgir la cualidad de la sabiduría natural del alma, y siendo consciente de estas cuatro cualidades que antes estaban dormidas en el interior, aparecerá el poder del alma, la quinta cualidad.

Una lección tan sencilla como ésta, lo cambia todo, porque nos hace responsables de nosotros mismos; sin embargo no puedo entender nada de todo esto, o cuando menos, se desbravará pronto, como cuando una bebida gaseosa queda destapada; quiero decir que será como un punto interesante que se olvidará si no tengo la determinación de adoptar pureza: dejar mis vicios, como quien deja de fumar (que también es un vicio). La enseñanza del Raja Yoga nos capacita para entenderlo todo y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: