luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

No ho deseu a l’armari/Don’t keep it in the closet/No lo guardéis en el armario

No ho deseu a l’armari

Allò que s’ha après, si no es practica activament, és com si ho guardéssim com un tresor que podrem admirar quan ho vulguem en la intimitat de la solitud, però que no podrà ser gaudit per ningú altre; és talment com si no existís, i al final s’omplirà de pols i se sumirà en el més profund dels oblits.

Quan no useu els vostres sanskars divins
per a una tasca, simplement es queden al vostre
armari i els sanskars vells segueixen
treballant.

L’ànima posseeix tots els sanskars(impressions) que s’han absorbit del seu Pare (Déu). Però durant l’experiència vital a la Terra, s’ha anat omplint d’impressions foranes fruit dels successos, de les relacions i dels diferents costums socials en les diverses cultures dels llocs on ha anat naixent. Això son sanskars adoptats i molt revellits que causen els malsons del sofriment a la humanitat. Només cal reconèixer que no ens pertanyen i fer sorgir els nostres naturals sanskars divins de: pau, amor, felicitat, saviesa i poder, citant només els principals. Ara cal aprendre a fer-los sorgir altre cop. El Raja Ioga ens torna la nostra consciència autèntica de ser una ànima.

Don’t keep it in the closet

What has been learned, if it’s not actively practiced, is as if we kept it as a treasure that we can admire whenever we want in the intimacy of solitude, but that cannot be enjoyed by anyone; it is as if it did not exist, and in the end it will fill with dust and sink into the depths of oblivion.

When you don’t use your divine sanskars
for a task, they simply stay in your
wardrobe and the old sanskars follow
working.

The soul possesses all the sanskars (impressions) that have been absorbed from its Father (God). But during the life experience on Earth, it has been filled with foreign impressions as a result of events, relationships and different social customs in the various cultures of the places where it has been born. These are adopted and very aged sanskars that cause the nightmares of suffering in humanity. We just have to recognize that they do not belong to us and make our natural divine sanskars emerge: peace, love, happiness, wisdom and power, quoting only the main. Now it is necessary to learn to make them arise again. Raja Yoga gives us back our authentic awareness of being a soul.

No lo guardéis en el armario

Lo aprendido, si no se practica activamente, es como si lo guardáramos como un tesoro que podremos admirar cuando lo queramos en la intimidad de la soledad, pero que no podrá ser disfrutado por nadie; es como si no existiera, y al final se llenará de polvo y se sumirá en lo más profundo de los olvidos.

Cuando no usáis vuestros sanskares divinos
para una tarea, simplemente se quedan en vuestro
armario y los sanskares viejos siguen
trabajando.

El alma posee todos los sanskares (impresiones) que se han absorbido de su Padre (Dios). Pero durante la experiencia vital en la Tierra, se ha ido llenando de impresiones foráneas fruto de los sucesos, de las relaciones y de las distintas costumbres sociales en las diversas culturas de los lugares donde ha ido naciendo. Esto son sanskares adoptados y muy envejecidos que causan las pesadillas del sufrimiento en la humanidad. Sólo hay que reconocer que no nos pertenecen y hacer surgir a nuestros naturales sanskares divinos de: paz, amor, felicidad, sabiduría y poder, citando solo a los principales. Ahora es necesario aprender a hacerlos surgir de nuevo. El Raja Yoga nos devuelve nuestra conciencia auténtica de ser un alma.

curso exclusivo online de Raja Yoga (castellano)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: