luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Jugant a la vida/Playing to life/Jugando a la vida

Déu té un sentit de la responsabilitat tan gran o més que l’Univers i ens dóna consells de com seguir en el camí espiritual mentre caminem pel camí de la vida terrenal.

♥Ell ens diu: -Enteneu que aquest coneixement és molt fàcil, però els obstacles van venint; amics i familiars també creen obstacles i Jo us atrec cap a aquesta direcció i després ells us atrauen cap a l’altra direcció. Les cadenes son molt fortes.- Tanmateix, Déu no ens posa cap dificultat: -Per damunt de tot, tingueu cura dels vostres fills, cuineu, etc.., però, simplement fent-ho tot, recordeu-Me a Mi. Si no teniu temps durant el dia, agafeu-vos un temps per estar-vos submergits en el Meu record (ioga) en les hores de la matinada.-

Quan despertem o ens és despertada l’espiritualitat en nosaltres, iniciem un sender d’aigua: un va en un sentit i l’altre a la contra. Imagineu com es pot caminar amb un peu a cada corrent? Físicament seria impossible, però el Raja Ioga que Déu ens ensenya fa possible «levitar» damunt les dues corrents i seguir avançant, i ser cada vegada més comprensius. Déu és tan comprensiu.., com no ho hauríem de ser els Seus fills?

Tots som els Seus fills, encara que sigui a repèl. Al final Ell ens acollirà al nirvana com eternament ha fet, i, tornarem a començar.

God has a sense of responsibility as great or greater than the Universe and gives us advice on how to continue on the spiritual path while we walk the path of earthly life.

♥He tells us: -Understand that this knowledge is very easy, but the obstacles keep coming; friends and family also create obstacles and I draw you in that direction and then they draw you in the other direction. The chains are very strong.- However, God does not make any difficulty for us: -Above all, take care of your children, cook, etc…, but, simply by doing everything, remember Me to Me. If you don’t have time during the day, take some time to be immersed in My remembrance (yoga) in the early hours of the morning.-

When we awaken or the spirituality in us is awakened, we begin a path of water: one goes one way and the other goes against it. Can you imagine how you can walk with one foot in each stream? Physically it would be impossible, but the Raja Yoga that God teaches us makes it possible to “levitate” on the two currents and continue advancing, being more and more understanding. God is so understanding… how could we not be, his children?

We are all his children, even if it is reluctantly. In the end He will welcome us to nirvana as he has eternally done, and we will begin again.

Dios tiene un sentido de la responsabilidad tan grande o más que el Universo y nos da consejos de cómo seguir en el camino espiritual mientras caminamos por el camino de la vida terrenal.

♥Él nos dice: -Entended que este conocimiento es muy fácil, pero los obstáculos van viniendo; amigos y familiares también crean obstáculos y Yo os atraigo hacia esa dirección y luego ellos os atraen hacia la otra dirección. Las cadenas son muy fuertes.- Sin embargo, Dios no nos pone ninguna dificultad: -Por encima de todo, cuidad de vuestros hijos, cocinad, etc.., pero, simplemente haciéndolo todo, recordadme a Mí. Si no tenéis tiempo durante el día, tomaos un tiempo para estar sumergidos en Mi recuerdo (yoga) en las horas tempranas de la madrugada.-

Cuando despertamos o nos es despertada la espiritualidad en nosotros, iniciamos un sendero de agua: uno va en un sentido y otro a la contra. ¿Imagináis cómo se puede caminar con un pie en cada corriente? Físicamente sería imposible, pero el Raja Yoga que Dios nos enseña hace posible «levitar» sobre las dos corrientes y seguir avanzando, siendo cada vez más comprensivos. Dios es tan comprensivo.., ¿cómo no lo habríamos ser Sus hijos?

Todos somos Sus hijos, aunque sea a repelo. Al final Él nos acogerá al nirvana como eternamente ha hecho, y, volveremos a empezar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: