luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

No oblidis els dies de la teva infantesa/Don’t forget your childhood days/No olvides los días de tu infancia

No oblidis els dies de la teva infantesa

No ho hem d’oblidar mai, perquè aquest és el nostre únic vincle amb la nostra autenticitat.

Així que veiem la llum del món, l’ànima encara és molt neta i a mida que cada dia obrim els ulls al nou dia, aquella autenticitat es va allunyant.

Tantes experiències van ennuvolant l’autenticitat amb la que vam néixer en aquell cos menut. Tornant a recordar la nostra infantesa primera, la més pura, l’ànima respira alleugerida perquè es torna a reconèixer a si mateixa i comprèn que allò d’aquell temps és la seva veritable naturalesa.

El mateix passa quan es recorda l’instant especial del despertar a l’espiritualitat. Mica en mica, aquell moment fulgurant i revelador es va allunyant al passar el temps. Per això és vivificant tornar a recordar aquells moments d’obertura a una nova consciència, doncs així, l’ordinari s’esvaeix, la rutina es dissipa i tornem a tenir el motiu per seguir entusiasmats.

Str.Dipty (Sudàfrica)

Àfrica té el regal especial de tenir un cor que batega. Allà tothom té una relació molt propera amb Déu. Aquí a l’Occident no podem parlar obertament de Déu, sinó que el convertim en una cosa abstracta.

…I així, la relació no s’obre al cor, sinó que queda com quelcom massa subtil al que gairebé es impossible arribar. Déu ens recorda que invoquem els dies de la nostra infantesa.., potser és això la clau per acostar-se a Ell; potser hem d’obrir el cor, tant net com el teníem al moment de néixer física o espiritualment.

Don’t forget your childhood days

We must never forget it, because this is our only link to our authenticity.

At the moment we see the light of the world, the soul is still very clean and while each day we open our eyes to the new day, that authenticity fades away.
So many experiences cloud the authenticity with which we were born in that small body. Recalling our first childhood, the purest, the soul breathes lightened because it recognizes itself again and understands that what was in that time is its true nature.

The same happens when the special moment of awakening to spirituality is remembered. Little by little, that dazzling and revealing moment recedes as time goes by. That is why it is life-giving to remember those moments of opening to a new consciousness, because in this way, the ordinary vanishes, the routine dissipates and we have the reason to continue being enthusiastic.

Str.Dipty (South Africa)

Africa has the special gift of having a beating heart. Everyone there has a very close relationship with God. Here in the West we cannot speak openly about God, if not that we make it something abstract.

…And so, the relationship does not open to the heart, but remains as something too subtle that it is almost impossible to reach. God urges us to invoke the days of our childhood…,perhaps this is the key to get closer to Him; perhaps we should open our hearts, as clean as we had it at the moment of being born physically or spiritually.

No olvides los días de tu infancia

Nunca debemos olvidarlo, porque éste es nuestro único vínculo con nuestra autenticidad.

Así que vemos la luz del mundo, el alma todavía es muy limpia y a medida que cada día abrimos los ojos al nuevo día, esa autenticidad se va alejando.
Tantas experiencias van nublando la autenticidad con la que nacimos en ese pequeño cuerpo. Volviendo a recordar nuestra infancia primera, la más pura, el alma respira aligerada porque se vuelve a reconocer a sí misma y comprende que lo de ese tiempo es su verdadera naturaleza.

Lo mismo ocurre cuando se recuerda el instante especial del despertar a la espiritualidad. Poco a poco, ese momento fulgurante y revelador se va alejando al pasar el tiempo. Por eso es vivificante volver a recordar aquellos momentos de apertura a una nueva conciencia, pues así, lo ordinario se desvanece, la rutina se disipa y volvemos a tener el motivo para seguir entusiasmados.

Str.Dipty (Sudàfrica)

África tiene el regalo especial de tener un corazón que late. Allí todo el mundo tiene una relación muy cercana con Dios. Aquí en Occidente no podemos hablar abiertamente de Dios, sino que lo convertimos en algo abstracto.

…Y así, la relación no se abre al corazón, sino que queda como algo demasiado sutil a lo que casi es imposible llegar. Dios nos recuerda que invoquemos los días de nuestra infancia.., quizá sea esto la clave para acercarse a Él; quizá debemos abrir el corazón, tan limpio como lo teníamos en el momento de nacer física o espiritualmente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: