luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Atrapats en la matèria/Caught up in matter/Atrapados en la materia

Atrapats en la matèria

Meditar és el dissolvent que fa possible desenganxar la matèria de l’esperit. Permet elevar la consciència i contemplar la vida a vista d’ocell.
Poder comprendre la existència de Déu és el millor regal que he rebut en la meva vida, i, el poder del silenci que s’obté en la meditació m’ha permès travessar la barrera de l’agnosticisme en el que estava deturada i copsar la meravella del meu origen, l’origen de Déu. Som la Seva progènie, tant si ho ignorem com si no.
La matèria i l’esperit treballen junts en el projecte de vida, però de tan enganxats confonem la pròpia identitat i llavors el jo es torna ego i quant més ego més por. L’ego ens torna molt sensibles a qualsevol atac. Quan més sensibles més vulnerables. Per un futur sense pors, s’ha d’entendre que hi haurà canvi constant en tot el que ens envolta i en nosaltres mateixos fins i tot. Si podem admetre el canvi, el que res és per sempre, conviurem i fluirem amb tot. Per acabar amb les pors.., s’ha de ser honest amb un mateix i afrontar-ho tot com si fos el paper que se’ns ha donat a interpretar. Conscients de ser esperits treballant junts amb el cos, s’experimenta aquesta honestedat.

Caught up in matter

Meditation is the solvent that makes it possible to detach matter from spirit. It allows you to raise your consciousness and contemplate life from a bird’s eye view.
Being able to understand the existence of God is the best gift I have received in my life, and the power of silence obtained in meditation has allowed me to cross the barrier of agnosticism in which I was stopped and grasp the wonder of my origin, the origin of God. We are His progeny, whether we know it or not.
Matter and spirit work together in the project of life, but so hooked we confuse our own identity and then the self becomes ego and the more ego the more fear. The ego makes us very sensitive to any attack. The more sensitive, the more vulnerable. For a future without fear, it must be understood that there will be constant change in everything that surrounds us and even in ourselves. If we can accept change, which nothing is forever, we will coexist and flow with everything. To put an end to your fears… you have to be honest with yourself and face everything as if it were the role you’ve been given to play. Aware of being spirits working together with the body, that honesty is experienced.

Atrapados en la materia

Meditar es el disolvente que hace posible despegar la materia del espíritu. Permite elevar la conciencia y contemplar la vida a vista de pájaro.
Poder comprender la existencia de Dios es el mejor regalo que he recibido en mi vida, y el poder del silencio que se obtiene en la meditación me ha permitido atravesar la barrera del agnosticismo en el que estaba detenida y captar la maravilla de mi origen, el origen de Dios. Somos Su progenie, tanto si lo ignoramos como si no.
La materia y el espíritu trabajan juntos en el proyecto de vida, pero de tan enganchados confundimos la propia identidad y entonces el yo se vuelve ego y cuanto más ego más miedo. El ego nos vuelve muy sensibles a cualquier ataque. Cuanto más sensibles más vulnerables. Por un futuro sin miedos, debe entenderse que habrá cambio constante en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos incluso. Si podemos admitir el cambio, lo que nada es para siempre, conviviremos y fluiremos con todo. Para acabar con los miedos… hay que ser honesto con uno mismo y afrontarlo todo como si fuera el papel que se nos ha dado a interpretar. Conscientes de ser espíritus trabajando juntos con el cuerpo, se experimenta esa honestidad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: