luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Obrir-se pas a la llum/Make away path through to the light/Abrirse paso a la luz

Obrir-se pas a la llum

El viatge espiritual és un viatge per descobrir la claredat que queda ara eclipsada per l’espessa ombra de la negativitat, la barrera de les resistències personals i col.lectives que resta al fons de tot, de l’ànima que és cadascú.

☀️Ara us heu tornat viatgers per anar a la llum.
Doneu felicitat a aquesta Bharat (amb Índia, Bharat, s’hi inclou el món sencer) amb els vostres pensaments, paraules i accions.
Els vostres pensaments, paraules i accions han de ser espirituals.

Què significa espiritual..,?, vol dir, connectat tot, amb el fet de ser un esperit, una ànima dins del cos que hem obtingut. L’ànima es diu que és llum pura no visible als ulls físics. La claredat d’aquesta llum il.lumina l’intel.lecte donant-li saviesa pura que és base de tota saviesa aplicada al món. Al món li cal una transformació, però aquesta gran feinada pot desanimar individualment per inabastable. Per això el primer canvi l’hem de fer en nosaltres mateixos. Tanseval si no canvia tothom, però cal un número determinat d’individus, éssers, treballant en si mateixos perquè el canvi personal comenci a iniciar la transformació col.lectiva.

Make away path through to the light

The spiritual journey is a journey to discover the clarity that is now overshadowed by the dense shadow of negativity, the barrier of personal and collective resistance that remains at the bottom of everything, of the soul that each one is.

☀️Now you have become travelers to go to the light.
Give happiness to this Bharat (with India, Bharat, the whole world is included) with your thoughts, words and actions.
Your thoughts, words and actions must be spiritual.

What does spiritual mean? It means connected with everything, with being a spirit, a soul within the body that we have obtained. The soul is said to be pure light not visible to physical eyes. The clarity of this light illuminates the intellect giving it pure wisdom that is the basis of all wisdom applied to the world. The world needs a transformation, but this great work can discourage individuals as unattainable. Therefore, the first change we must make in ourselves. It doesn’t matter if the whole world doesn’t change, but a certain number of individuals, beings, working on themselves is necessary so that the personal change begins to initiate the collective transformation. Do you commit to take the leap? Do you want goodness around you? Well…, allow yourself to be good, expand, your good thoughts that will become words and actions that will influence the world.

Abrirse paso a la luz

El viaje espiritual es un viaje para descubrir la claridad que queda ahora eclipsada por la tupida sombra de la negatividad, la barrera de las resistencias personales y colectivas que queda al fondo de todo, del alma que es cada uno.

☀️Ahora os habéis convertido en viajeros para ir a la luz.
Dad felicidad a esta Bharat (con India, Bharat, se incluye el mundo entero) con vuestros pensamientos, palabras y acciones.
Vuestros pensamientos, palabras y acciones deben ser espirituales.

¿Qué significa espiritual..,?, quiere decir, conectado con todo, con ser un espíritu, un alma dentro del cuerpo que hemos obtenido. El alma se dice que es luz pura no visible en los ojos físicos. La claridad de esta luz ilumina el intelecto dándole sabiduría pura que es base de toda sabiduría aplicada al mundo. El mundo necesita una transformación, pero este gran trabajo puede desanimar individualmente por inalcanzable. Por eso, el primer cambio debemos hacerlo en nosotros mismos. Tanto da si no cambia todo el mundo, pero es necesario un número determinado de individuos, seres, trabajando en sí mismos para que el cambio personal comience a iniciar la transformación colectiva. ¿Te comprometes a dar el salto? ¿Quieres bondad a tu alrededor? Pues.., permítete ser bueno, expande, tus buenos pensamientos que se volveran palabras y acciones que influenciaran al mundo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: