luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Ment fluïda/Fluid mind/Mente fluida

Ment fluïda

Noia.., la vida és molt curta! Gaudeix tot el que puguis! Distreu-te! No deixis res per verd! Us sonen totes aquestes afirmacions? Potser encara les estem seguint literalment. No dic pas que estiguin malament, els que ho han tornat el seu estendard, els és útil, doncs està d’acord amb la vida que duen. Quan algú els diu que el futur no es pot crear sense el present; que el futur és l’ombra del present.., la resposta és: «-qui ha vist el futur? Qui veurà alguna cosa del futur de totes formes?-» Es podria respondre que ho veuran els seus fill o nets si en tenen… De fet, podríem dir que estem vivint el futur dels nostres avantpassat, veritat?

El futur és l’ombra del present. El futur no es pot crear sense el present.

Qui no fa res per canviar res.., també està fluint amb la dinàmica de tal com estan les coses en el món. No vull pas dir que s’ha d’anar com Don Quixot a lluitar contra molins; no. Però sí que un és amo de canviar tal com se sent d’aclaparat per les circumstàncies. Quan prenem la direcció d’on s’ha de fixar l’atenció, apartar-se un pas de l’escenari i contemplar l’escena, ja estem tallant la dinàmica de creure’ns impotents. S’obriran tantes possibilitats que no només la de distreure’s… Entendrem el present com l’avantguarda del futur i llavors, estarem creant un horitzó nítid, net, clar, al menys en la nostra ment. Un i un sumen milions d’aquesta manera, veritat? Com serà el futur d’un món ple de gent que té la ment clara?

Fluid mind

Girl…, life is too short! Enjoy everything you can! Distract yourself! Do not leave anything for being green! Do all these statements ring a bell? Perhaps we are still literally following them. I am not saying that they are wrong, those who have made it their banner, it is useful to them, because it is in accordance with the life they lead. When someone tells you that the future cannot be created without the present; that the future is the shadow of the present…, the answer is: “-Who has seen the future? Who will see something of the future anyway? -» One could answer that their children or grandchildren will see it if they have them… In fact, we could say that we are living the future of our ancestors, right?

The future is the shadow of the present. The future cannot be created without the present.

Who does nothing to change anything…, is also flowing with the dynamics of the way things are in the world. I don’t mean to say that you should go like Don Quixote to fight against windmills; no. But yes, one is owner of changing like he feels overwhelmed by the circumstances. When we take the direction of where the attention should be fixed, take a step away from the stage and contemplate the scene, we are already cutting the dynamic of believing ourselves powerless. So many possibilities will open up that not only to be distracted… We will understand the present as the vanguard of the future and then, we will be creating a sharp, clean, clear horizon, at least in our mind. One and one add up to millions like this, right? What will the future look like for a world full of people who have clear minds?

Mente fluida

Chica.., ¡la vida es muy corta! ¡Disfruta todo lo que puedas! ¡Distráete! ¡No dejes nada por verde! ¿Le suenan todas estas afirmaciones? Quizás todavía las estamos siguiendo literalmente. No digo que estén mal, quienes lo han hecho su estandarte, les es útil, pues está de acuerdo con la vida que llevan. Cuando alguien les dice que el futuro no puede crearse sin el presente; que el futuro es la sombra del presente.., la respuesta es: «-¿quién ha visto el futuro? ¿Quién verá algo del futuro de todas formas?-» Se podría responder que lo verán sus hijos o nietos si los tienen… De hecho, podríamos decir que estamos viviendo el futuro de nuestros antepasado, verdad?

El futuro es la sombra del presente. El futuro no puede crearse sin el presente.

Quien no hace nada por cambiar nada.., también está fluyendo con la dinámica de tal y como están las cosas en el mundo. No quiero decir que se debe ir como Don Quijote a luchar contra molinos; no. Pero sí uno es dueño de cambiar tal y como se siente de abrumado por las circunstancias. Cuando tomamos la dirección de dónde debe fijarse la atención, apartarse un paso del escenario y contemplar la escena, ya estamos cortando la dinámica de creernos impotentes. Se abrirán tantas posibilidades que no sólo la de distraerse… Entenderemos el presente como la vanguardia del futuro y entonces, estaremos creando un horizonte nítido, limpio, claro, al menos en nuestra mente. Uno y uno suman millones de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo será el futuro de un mundo lleno de gente que tiene la mente clara?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: