luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Benestar espiritual/Spiritual wellness/Bienestar espiritual

Benestar espiritual

Si estem bé per dins estem bé per fora.

Slogan: Mantenir la ment constantment en benestar espiritual, és l’art de viure.

En diuen la força vital i en realitat és l’ànima, la responsable de que el cos es mantingui bé. De fet és molt senzill: reconèixer-me a mi mateix com l’ànima i no pensar que tinc una ànima, em fa conscient i amo de com em vull sentir i com ha de trobar-se el meu cos. Mai s’ha de menystenir la força interior que tenim adjudicant-l’hi que només és suggestió, doncs si no reforcem aquest poder i l’obviem.., el perdem. Bé que si emmalaltim haurem de prendre medicines, però si l’actitud és de desconfiança cap a elles, potser ni faran efecte, quan el podríem reforçar amb l’actitud adequada.
La clau és estar conscient de la pròpia identitat, l’ànima, i llavors serem qui decideix estar bé. En meditació assolim una plataforma per poder-nos experimentar que som diferents del cos. Aconseguim així el benestar espiritual, l’art de viure.

Spiritual wellness

If we are good on the inside, we are good on the outside.

Slogan: Keeping the mind constantly in spiritual well-being is the art of living.

They call it the life force and it is actually the soul, which is responsible for keeping the body well. In fact it is very simple: recognizing myself as the soul and not thinking that I have a soul, makes me aware and owner of how I want to feel and how my body should be. We must never underestimate the inner strength that we have, attributing to it that it is only suggestion, because if we do not reinforce that power and obviate it…, we lose it. Of course, if we get sick we should take medicine, but if the attitude is one of distrust towards them, perhaps they won’t even have an effect, when we could reinforce it with the right attitude.
The key is to be aware of one’s identity, the soul, and then we will be the one who decides to be well. In meditation we achieve a platform to be able to experience that we are different from the body. In this way we achieve spiritual well-being, the art of living.

Bienestar espiritual

Si estamos bien por dentro, estamos bien por fuera.

Slogan: Mantener la mente constantemente en bienestar espiritual, es el arte de vivir.

Lo llaman la fuerza vital y en realidad es el alma, la responsable de que el cuerpo se mantenga bien. De hecho es muy sencillo: reconocerme a mí mismo como el alma y no pensar que tengo un alma, me hace consciente y dueño de cómo quiero sentirme y cómo debe encontrarse mi cuerpo. Nunca hay que menospreciar la fuerza interior que tenemos adjudicándole que sólo es sugestión, pues si no reforzamos ese poder y lo obviamos.., lo perdemos. Bien que si enfermamos deberemos tomar medicinas, pero si la actitud es de desconfianza hacia ellas, quizás ni surtirán efecto, cuando podríamos reforzarlo con la actitud adecuada.
La clave es estar consciente de la propia identidad, el alma, y ​​entonces seremos quien decide estar bien. En meditación logramos una plataforma para poder experimentar que somos diferentes del cuerpo. Conseguimos así el bienestar espiritual, el arte de vivir.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: