luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Ben recolzats/Well suported/Bien apoyados

Ben recolzats

Si fem una mirada al què ha arribat a ser un suport que ens ajuda a viure.., què hi veurem? De segur que hi trobarem: feina, fills, néts, viatges, televisió, salut..,etc. Tot, coses exteriors a nosaltres mateixos. És a dir, la nostra vida es recolza en coses que poden canviar i deixar de ser un suport fiable.

Slogan: Quan sou una persona sensata feu del Pare el vostre Suport per a tot, abans que tots els vostres altres suports es trenquin.
Punt: Per què se Li diu Pare (a Déu)? Perquè Ell és sempre pur.

Ser sempre pur és una qualitat que significa que mai canvia, que mai falla, que sempre hi serà pel que sigui que faci falta. No és pas que sigui una qualitat dels éssers humans precisament, no. Ell no té contrapartides conseqüents al Seu suport; a Ell no Li calen agraïments, l’únic que Déu ens demana és que El recordem al llarg del dia, encara que sigui intermitentment. Si aquest és el nostre únic recolzament.., no caldrà patir pel que pugui passar al nostre voltant.., tot estarà bé, encara que, fins i tot, estiguem malalts sense retorn.

Well suported

If we take a look at what has become a support that helps us live… what will we see? Surely we will find: work, children, grandchildren, trips, television, health… etc. Everything, things outside of ourselves. In other words, our life is supported by things that can change and cease to be a reliable support.

Slogan: When you are a sensible person you make the Father your Support for everything, before all your other supports are broken.
Point: Why is He (God) called Father? Because He is always pure.

Being always pure is a quality that means that he never changes, that he never fails, that he will always be there for whatever it takes. It is not that it is a quality of human beings precisely, no. He has no consequential counterparts from His support; He does not need thanks, the only thing that God asks of us is that we remember Him throughout the day, even intermittently. If this is our only support…, it will not be necessary to suffer for what may happen around us…, everything will be fine, even if we are even sick with no return.

Bien apoyados

Si echamos una mirada a lo que ha llegado a ser un apoyo que nos ayuda a vivir… ¿qué veremos? Seguro que encontraremos: trabajo, hijos, nietos, viajes, televisión, salud… etc. Todo, cosas exteriores a nosotros mismos. Es decir, nuestra vida se apoya en cosas que pueden cambiar y dejar de ser un soporte fiable.

Eslogan: Cuando sois una persona sensata hacéis del Padre vuestro Soporte para todo, antes de que todos vuestros demás soportes se rompan.
Punto: ¿Por qué se Le llama Padre (a Dios)? Porque Él es siempre puro.

Ser siempre puro es una cualidad que significa que nunca cambia, que nunca falla, que siempre estará ahí por lo que sea que haga falta. No es que sea una cualidad de los seres humanos precisamente, no. Él no tiene contrapartidas consecuentes a Su apoyo; Él no necesita agradecimientos, lo único que Dios nos pide es que Le recordemos a lo largo del día, aunque sea intermitentemente. Si éste es nuestro único apoyo.., no será necesario sufrir por lo que pueda pasar a nuestro alrededor.., todo estará bien, aunque, incluso, estemos enfermos sin retorno.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: