luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Aprendre a creure en mi mateix/Learn to believe in myself/Aprender a creer en mí mismo

Reflexió de la Setmana  30 d’octubre de 2022 

Week Reflection    October 30,  2022 

Reflexión de la Semana  30 de octubre 2022 

Totes les persones tenen una consciència o imatge de si mateixes a les seves ments. En termes generals, cada persona disposa de dues opcions: dubtar de l’ésser i sentir-se indigna, o bé creure en l’ésser i sentir autoestima.
Una de les parts més essencials del procés d’auto-transformació és retirar aquests estrats de dubtes i reemplaçar-los per sentiments d’autoestima, amor propi, afecte per un mateix i autoacceptació.
La naturalesa real de tota ànima és amor. Si no s’és capaç d’estimar, sigui a si mateix com als altres, aleshores és que en algun lloc s’ha produït una lesió o ferida a l’ànima. El procés de la meditació desenvolupa la capacitat per tenir una actitud positiva cap a un mateix. A través de la meditació aprenc el procés d’acceptar o experimentar les meves pròpies qualitats, virtuts, valors i capacitats.
El millor regal que em puc fer és creure en mi mateix. Quan no tinc fe en mi mateix, poso restriccions sobre les meves pròpies habilitats per fer front als desafiaments i canvis de la meva vida. Si sento respecte per mi mateix podré fer front a tota mena de situacions.
Cada persona és única i individual. He d’acceptar i valorar les capacitats que tinc. Quan ho accepto puc deixar de lluitar una batalla perduda i avançar.

All people have a conscience or image of themselves in their minds. In general terms, each person has two options: to doubt the self and feel unworthy, or to believe in the self and feel self-esteem.
One of the most essential parts of the self-transformation process is removing those layers of self-doubt and replacing them with feelings of self-worth, self-love, self-fondness, and self-acceptance.
The real nature of every soul is love. If one is not capable of loving, be it oneself or others, then somewhere there has been an injury or wound in the soul. The process of meditation develops the ability to have a positive attitude towards oneself. Through meditation I learn the process of accepting and experiencing my own qualities, virtues, values ​​and abilities.
The best gift I can give myself is to believe in myself. When I lack belief in myself, I place restrictions on my own abilities to deal with the challenges and changes in my life. If I feel respect for myself I will be able to face all kinds of situations.
Each person is unique and individual. I must accept and value the capacities that I possess. When I accept it I can stop fighting a losing battle and move forward.

Todas las personas tienen una conciencia o imagen de sí mismas en sus mentes. En términos generales, cada persona dispone de dos opciones: dudar del ser y sentirse indigna, o bien creer en el ser y sentir autoestima.
Una de las partes más esenciales del proceso de auto transformación es retirar esos estratos de dudas y reemplazarlos por sentimientos de autoestima, amor propio, cariño por uno mismo y auto aceptación.
La naturaleza real de toda alma es el amor. Si no se es capaz de amar, sea a sí mismo como a los demás, entonces es que en algún lugar se ha producido una lesión o herida en el alma. El proceso de la meditación desarrolla la capacidad para tener una actitud positiva hacia uno mismo. A través de la meditación aprendo el proceso de aceptar u experimentar mis propias cualidades, virtudes, valores y capacidades.
El mejor regalo que puedo hacerme es creer en mí mismo. Cuando carezco de fe en mí mismo, pongo restricciones sobre mis propias habilidades para hacer frente a los desafíos y cambios de mi vida. Si siento respeto por mí mismo podré hacer frente a todo tipo de situaciones.
Cada persona es única e individual. Debo aceptar y valorar las capacidades que poseo. Cuando lo acepto puedo dejar de luchar una batalla perdida y avanzar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: