luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Coneixedors dels tres aspectes del temps (Trikaldarshi)/Knowers of the three aspects of time/Conocedores de los tres aspectos del tiempo

Reflexió de la Setmana  6 de novembre de,  2022 

Coneixedors dels tres aspectes del temps (Trikaldarshi)

Quan l’intel·lecte, o tercer ull, s’usa com un telescopi és possible entendre la realitat de “conseqüència”. Cada pensament, cada paraula i cada acció són com una llavor sembrada que, amb el temps, donarà fruit. Quan comprenem aquesta realitat, aleshores parem atenció a com pensem, parlem i actuem. Ens adonem de la importància de la nostra responsabilitat a crear certes situacions, a crear la nostra pròpia actitud i estat mental; anem amb més cura i fem servir de manera més responsable la nostra capacitat d’escollir.

Amb la visió telescòpica arribem a ser coneixedors dels tres aspectes del temps.

Al Raja Yoga, a això se’n diu ser Trikaldarshi, que literalment significa tenir la “visió dels tres aspectes del temps” en el sentit que en el present jo puc aprendre del passat i crear el meu futur. El passat no es pot canviar, però la meva actitud cap al que ha passat sí que pot canviar. Per tant, més que sentir pena o amargor, entenc la lliçó de la vida i segueixo endavant.

Extracte del llibre:
Visió del Raja Yoga,
PENSAMENT ORIENTAL per,
la ment d’occident,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection November 6,  2022 

Knowers of the three aspects of time (Trikaldarshi)

When the intellect, or third eye, is used as a telescope it is possible to understand the reality of “consequence”. Every thought, every word and every action is like a seed sown that, over time, will bear fruit. When we understand this reality, then we pay attention to how we think, speak and act. We realize the importance of our responsibility in creating certain situations, in creating our own attitude and state of mind; we are being more careful and using our ability to choose more responsibly.

With telescopic vision, we become cognizant of the three aspects of time.

In Raja Yoga, this is called being Trikaldarshi, which literally means having the “three-fold vision of time” in the sense that in the present I can learn from the past and create my future. The past cannot be changed, but my attitude towards what has happened can be changed. Therefore, rather than feel sorrow or bitterness, I understand the lesson of life and move on.

Excerpt from the book:
Vision of Raja Yoga,
ORIENTAL THOUGHT for,
western mind,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  6 de noviembre 2022 

Conocedores de los tres aspectos del tiempo (Trikaldarshi)

Cuando el intelecto, o tercer ojo, se usa como un telescopio es posible entender la realidad de “consecuencia”. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción son como una semilla sembrada que, con el tiempo, dará fruto. Cuando comprendemos esta realidad, entonces prestamos atención a cómo pensamos, hablamos y actuamos. Nos damos cuenta de la importancia de nuestra responsabilidad en crear ciertas situaciones, en crear nuestra propia actitud y estado mental; vamos con más cuidado y empleamos de modo más responsable nuestra capacidad de elegir.

Con la visión telescópica, llegamos a ser conocedores de los tres aspectos del tiempo.

En el Raja Yoga, a esto se le llama ser Trikaldarshi, que literalmente significa tener la “visión de los tres aspectos del tiempo” en el sentido de que en el presente yo puedo aprender del pasado y crear mi futuro. El pasado no puede cambiarse, pero mi actitud hacia lo que ha sucedido sí puede cambiar. Por tanto, más que sentir pena o amargura, entiendo la lección de la vida y sigo adelante.

Extracto del libro:
Visión del Raja Yoga,
PENSAMIENTO ORIENTAL para,
la mente de occidente,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: