luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Cossa al món vell/Kick to the old world/Puntapié al mundo viejo

Cossa al món vell

Fixeu-vos que les imatges de vegades ens donen moltes pistes: aquesta imatge de Krishna de dalt, ens mostra un nen petit especial, que sosté en una mà una esfera on s’hi entreveu una escena plena de llum i molt ordenada. Mireu-li el peuet.., una altra esfera amb una escena de caos total.., us recorda alguna cosa aquesta escena de l’esfera del peu? Li està donant una cossa!
A la Índia Krishna és el símbol dels éssers humans perfectes. Aquí hi tindríem al Jesuset, que nasqué d’una dona normal però a través d’un embaràs anormal. Krishna, en les escriptures el mostren venint al món damunt d’una fulla de Pippal (figuera sagrada) d’en mig de l’oceà. Ambdós diuen entre-línies que, tot i ser éssers humans, son especials, veritat? Son només símbols, perquè no es pot pas prendre literal.
Quina és la lectura? Els dos nens ens aporten l’esperança de que els éssers humans podem canviar si hi fem alguna cosa. El denominador comú son les accions errònies que ens espatllen cada vegada que les fem. Sinó.., contemplem l’escena de l’esfera del peu i observem on ens trobem. Cadascú sap quins son els seus errors, les seves mancances, els seus vicis.., oi? Què ens ofereix el nen Krishna al palmell de la seva mà?, la possibilitat de canviar el món canviant la nostra forma de ser i d’actuar. La tria depèn de cadascú, però llavors no li donem la culpa a Déu. Vols el Paradís.., o prefereixes l’Infern?

Kick to the old world

Note that the images sometimes give us many clues: this image of Krishna above shows us a special little boy, who holds in one hand a sphere where a scene full of light and very orderly can be glimpsed. Look at the little foot…, another sphere with a scene of total chaos…, does that scene of the foot sphere remind you of anything? He’s kicking it!
In India Krishna is the symbol of perfect human beings. Here we would have the baby Jesus, who was born to a normal woman but through an abnormal pregnancy. Krishna, in the scriptures, shows him coming into the world on a Pippal (sacred fig) leaf from the middle of the ocean. They both say between the lines that, despite being human beings, they are special, right? They are only symbols, because they cannot be taken literally.
Which is the reading? Both children give us hope that human beings can change if we do something. The common denominator is the wrong actions that spoil us every time we do them. If not…, let’s look at the scene of the sphere of the foot and see where we are. Everyone knows what their mistakes are, their shortcomings, their vices… right? What does the child Krishna offer us in the palm of his hand? The possibility of changing the world by changing our way of being and acting. The choice is up to each one, but then let’s not blame God. Do you want Heaven…, or do you prefer Hell?

Puntapié al mundo viejo

Fijaos que las imágenes a veces nos dan muchas pistas: esta imagen de Krishna de arriba, nos muestra a un niño pequeño especial, que sostiene en una mano una esfera donde se vislumbra una escena llena de luz y muy ordenada. Miradle el piececito.., otra esfera con una escena de caos total.., ¿os recuerda algo esa escena de la esfera del pie? ¡Le está dando un puntapié!
En la India Krishna es el símbolo de los seres humanos perfectos. Aquí tendríamos al niño Jesús, que nació de una mujer normal pero a través de un embarazo anormal. Krishna, en las escrituras lo muestran viniendo al mundo sobre una hoja de Pippal (higuera sagrada) de en medio del océano. Ambos dicen entre líneas que, a pesar de ser seres humanos, son especiales, ¿verdad? Son sólo símbolos, porque no se puede tomar literal.
¿Cuál es la lectura? Ambos niños nos aportan la esperanza de que los seres humanos podemos cambiar si hacemos algo. El denominador común son las acciones erróneas que nos estropean cada vez que las hacemos. Sino.., contemplemos la escena de la esfera del pie y observemos dónde nos encontramos. Cada uno sabe cuáles son sus errores, sus carencias, sus vicios… ¿verdad? ¿Qué nos ofrece el niño Krishna en la palma de su mano?, la posibilidad de cambiar el mundo cambiando nuestra forma de ser y actuar. La elección depende de cada uno, pero entonces no le echemos la culpa a Dios. ¿Quieres el Paraíso.., o prefieres el Infierno?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: