luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La força de la determinació/The strength of determination/La fuerza de la determinación

La força de la determinació

Si lluitem dins la foscor.., què passarà?
Lluitar dins la foscor significa que ens estem barallant inútilment perquè no sabem contra què lluitem. S’ha d’aportar llum per esvair la foscor.
Lluitar d’aquesta forma “-això no ho he fet bé; no sé perquè li he dit això; hauria d’haver-ho fet millor; sempre m’equivoco; no volia que passés però ha passat, etc…”, són tot formes negatives de pensar. És un sistema de no sortir de la foscor. Estem perdent l’energia contínuament i ens desanimem.
La forma de dur llum a aquesta foscor, és aturar aquesta manera desgastadora de pensar negativa: aturar-ho, ser conscient d’aquesta roda opresiva on estem ficats i tenir el pensament determinat de revertir aquests pensaments en positius. És a dir, tenir la intenció ferma de fer les coses bé, i, això vol dir fer-les de manera que després no hagi de tornar a entrar en aquella negativitat en la que estava de lamentar-me, de penedir-me.
És una qüestió de determinació, doncs, “parar vol dir parar!”
Tenim el poder del pensament, de la paraula, de l’acció. Si usem tot allò d’una forma digna.., tota la foscor es dissiparà amb la llum de la determinació.

The strength of determination

If we fight in the dark… what will happen?
Fighting in the dark means that we are fighting uselessly because we don’t know what we are fighting against. Light must be brought to dispel the darkness.
Fighting in this way “-I didn’t do that well; I don’t know why I told him this; I should have done better; I’m always wrong; I didn’t want it to happen but it has happened, etc…”, are all negative ways of thinking . It is a system of not coming out of the dark. We are continually losing energy and getting discouraged.
The way to bring light into this darkness is to stop this exhausting way of negative thinking: stop it, be aware of that oppressive wheel we are on and have the determined thought of turning these thoughts into positive ones. In other words, having the firm intention to do things well, and that means doing them in such a way that later I don’t have to go back into that negativity in which I was lamenting and regretting me.
It is a matter of determination, for “stop means stop!”
We have the power of thought, of word, of action. If we use everything that in a dignified way…, all the darkness will be dispelled by the light of determination.

La fuerza de la determinación

Si luchamos en la oscuridad.., ¿qué pasará?
Luchar en la oscuridad significa que nos estamos peleando inútilmente porque no sabemos contra qué luchamos. Debe aportarse luz para desvanecer la oscuridad.
Luchar de esta forma “-eso no lo he hecho bien; no sé porqué le he dicho esto; debería haberlo hecho mejor; siempre me equivoco; no quería que pasara pero ha pasado, etc…”, son todo formas negativas de pensar. Es un sistema de no salir de la oscuridad. Estamos perdiendo la energía continuamente y nos desanimamos.
La forma de llevar luz a esta oscuridad, es detener esta manera desgastadora de pensar negativa: detenerlo, ser consciente de esa rueda opresiva en la que estamos metidos y tener el pensamiento determinado de revertir estos pensamientos en positivos. Es decir, tener la intención firme de hacer las cosas bien, y eso significa hacerlas de modo que después no tenga que volver a entrar en aquella negatividad en la que estaba de lamentarme, de arrepentirme.
Es una cuestión de determinación, pues, “¡parar significa parar!”
Tenemos el poder del pensamiento, de la palabra, de la acción. Si usamos todo eso de una forma digna.., toda la oscuridad se disipará con la luz de la determinación.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: