luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Viatgers/Travellers/Viajeros

Viatgers

Us havíeu plantejat mai que no sou d’aquesta Terra?

Sou viatgers i heu vingut aquí des d’una terra llunyana per a representar els vostres «papers». Això, aquesta Terra, és el camp d’acció. Heu vingut aquí i heu pres un cos fet dels cinc elements. Un nadó és pur i per això tots l’estimen, però després passa per les etapes sato, rajo i tamo. Si alguna vegada esteu tristos, escolteu les cançons que us fan elevar el cor. La nostra autèntica terra és aquella altra llunyana terra.

En el moment que se’m desperta la consciència de ser l’ànima que habita el cos en el que visc aquí, tot es veu molt més clar i tot pren un nou sentit, la vida recupera la seva raó de ser: en aquell moment entenc la vida i comprenc la mort inexistent per l’ànima que sóc. Quan neixo començo de nou net de moltes coses, després a mida que el temps passa em vaig degradant fins arribar a la ancianitat el punt més baix pel que passa el meu cos, no pas jo, l’ànima eterna que sóc.
Si hi ha nostàlgia d’alguna cosa que no sabem explicar, perquè potser ho tenim tot, no ens falta de res, i tot i així hi ha tristesa.., podria ser que l’ànima que som estigui trobant a faltar la pau que hi ha en el nostre autèntic món, el món incorporal, el món d’on prové l’ànima. Aleshores per posar-nos feliços.., posem-nos cançons que sentim que ens eleven l’esperit, cançons o música que eleva l’ànima. Aquí hi estem de pas. Aquí som convidats. Aquí som actors fent diversos papers, i, un actor quan ha acabat la representació, se’n torna a casa.

Travellers

Have you ever considered that you are not from this Earth?

You are travelers and have come here from a distant land to play your “parts.” That, this Earth, is the field of action. You have come here and have taken a body made of the five elements. A baby is pure and that’s why everyone loves him, but then he goes through the sato, rajo and tamo stages. If you are ever sad, listen to the songs that make your heart rise. Our true land is that other distant land.

At the moment when the awareness of being the soul that inhabits the body in which I live here awakens, everything becomes much clearer and everything takes on a new meaning, life recovers its raison d’être: at that moment I understand the life and I understand non-existent death for the soul that I am. When I am born I start again clean of many things, then as time passes I degrade until I reach old age, the lowest point through which my body passes, not so I, the soul that I am eternal.
If there is nostalgia for something that we do not know how to explain, because perhaps we have everything, we lack nothing, and even so there is sadness…, it could be that the soul that we are is missing the peace that exists in our authentic world, the incorporeal world, the world from which the soul comes. So to make us happy… let’s put on songs that we feel lift our spirits, songs or music that lift our souls. Here we are passing through. Here we are invited. Here we are actors doing various roles, and when an actor has finished the performance, he returns home.

Viajeros

¿Os habíais planteado alguna vez que no sois de esta Tierra?

Sois viajeros y habéis venido aquí desde una tierra lejana para representar vuestros «papeles». Eso, esta Tierra, es el campo de acción. Habéis venido aquí y habéis tomado un cuerpo hecho de los cinco elementos. Un bebé es puro y por eso todos le quieren, pero después pasa por las etapas sato, rajo y tamo. Si alguna vez estáis tristes, escuchad las canciones que os hacen elevar el corazón. Nuestra auténtica tierra es esa otra lejana tierra.

En el momento en que se me despierta la conciencia de ser el alma que habita el cuerpo en el que vivo aquí, todo se ve mucho más claro y todo toma un nuevo sentido, la vida recupera su razón de ser: en ese momento entiendo la vida y comprendo la muerte inexistente para el alma que soy. Cuando nazco empiezo de nuevo limpio de muchas cosas, después a medida que el tiempo pasa me voy degradando hasta llegar a la ancianidad el punto más bajo por el que pasa mi cuerpo, no así yo, el alma eterna que soy.
Si hay nostalgia de algo que no sabemos explicar, porque quizás lo tenemos todo, no nos falta de nada, y aún así hay tristeza.., podría ser que el alma que somos esté echando de menos la paz que existe en nuestro auténtico mundo, el mundo incorporal, el mundo de donde proviene el alma. Entonces para ponernos felices.., pongámonos canciones que sentimos que nos elevan el espíritu, canciones o música que eleva el alma. Aquí estamos de paso. Aquí somos invitados. Aquí somos actores haciendo varios papeles, y, un actor cuando ha terminado la representación, vuelve a casa.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: