luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Alliberats/Liberated/Liberados

Alliberats

Estar presos vol dir que no hi ha llibertat, evidentment; però hi han moltes formes d’estar empresonats. La forma subtil d’estar pres és no adornar-se que hi ha quelcom que, mentalment, ens encadena, aquesta és la forma més cruel de no ser lliure.

L’alliberació en la
vida és un tema
d’un segon.

Déu, el Pare de l’ànima està donant el coneixement que ens allibera en vida en un instant, en el moment que reconeixem les cadenes de les que ens parla; (entre moltes d’altres) aquestes son:

 • No ets lliure si t’alteres pel que passa al teu voltant.
 • No ets lliure si et cal que els altres et donin felicitat per ser feliç.
 • No ets lliure si dius que la teva manera de ser és així i que no hi pots fer res.
 • No ets lliure si només ets capaç de donar amor si te’n donen.
 • No ets lliure si ets incapaç de veure la bondat en els altres.
 • No ets lliure si et menysprees.
 • No ets lliure si creus que la llibertat és fer el que vulguis.
 • No ets lliure si dius que ets un cos i no comprens que tens un cos.

El moment més important que ens pot succeir en la vida és adornar-nos de les nostres cadenes; l’altre moment especialment important és deslliurar-se’n. Si havent despertat d’aquesta ensonyada no hi fem res i ens tornem a adormir.., encara hi hauran més anelles que ens subjectaran a les baules de la cadena.

Liberated

Being in prison means there is no freedom, of course; but there are many ways to be imprisoned. The subtle way of being imprisoned is not realizing that there is something that, mentally, chains us, this is the cruelest way of not being free.

The liberation in the
life is a theme
of a second.

God, the Father of the soul, is giving the knowledge that frees us in life in an instant, at the moment in which we recognize the chains of which he speaks to us; (among many others) these are:

 • You are not free if you are upset by what is happening around you.
 • You are not free if you need others to give you happiness to be happy.
 • You are not free if you say that your way of being is like that and that you cannot do anything.
 • You are not free if you are only capable of giving love if you are given it.
 • You are not free if you are unable to see the goodness in others.
 • You are not free if you despise yourself.
 • You are not free if you believe that freedom is to do what you want.
 • You are not free if you say you are a body and do not understand that you have a body.

The most important moment that can happen to us in life is realizing our chains; the other especially important moment is to get rid of them. If, having woken up from this reverie, we do nothing and go back to sleep…, there will still be more shackles that will hold us to the links of the chain.

Liberados

Estar presos significa que no hay libertad, por supuesto; pero existen muchas formas de estar encarcelados. La forma sutil de estar preso es no darse cuenta que hay algo que, mentalmente, nos encadena, ésta es la forma más cruel de no ser libre.

La liberación en la
vida es un tema
de un segundo.

Dios, el Padre del alma está dando el conocimiento que nos libera en vida en un instante, en el momento en que reconocemos las cadenas de las que nos habla; (entre otras muchas) éstas son:

 • No eres libre si te alteras por lo que ocurre a tu alrededor.
 • No eres libre si necesitas que los demás te den felicidad por ser feliz.
 • No eres libre si dices que tu forma de ser es así y que no puedes hacer nada.
 • No eres libre si sólo eres capaz de dar amor si te dan.
 • No eres libre si eres incapaz de ver la bondad en los demás.
 • No eres libre si te desprecias.
 • No eres libre si crees que la libertad es hacer lo que quieras.
 • No eres libre si dices que eres un cuerpo y no comprendes que tienes un cuerpo.

El momento más importante que puede sucedernos en la vida es darnos cuenta de nuestras cadenas; el otro momento especialmente importante es librarse. Si habiendo despertado de esta ensoñada no hacemos nada y nos volvemos a dormir.., todavía habrá más anillas que nos sujetarán a los eslabones de la cadena.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: