luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Il·luminar les ombres/Lighting up the shadows/Iluminar las sombras

Il·luminar les ombres (una experiència espiritual)

Començar el camí espiritual és adonar-se que un mateix és quelcom més que un cos que camina per aquest planeta i que quan se li acabi el temps ja s’ha acabat tot; no. Quan t’adones de veritat que ets quelcom més.., la làmpada comença a encendre’s, t’estàs tornant llum.

Hi ha foscor dessota les petites làmpades i llum damunt d’elles.

Al principi només ets com una petita làmpada que només il·lumina damunt seu, i, a més, qualsevol oratge la pot fer titil·lar i fins i tot apagar. No és prou lluminosa com per esclarir la foscor que deixa l’ombra del seu cos de fang, o de cera que la sustenta. Però a mida que avances pel sender et vas enfortint, vas descobrint més i més secrets de la vida i de la mort, que si no els perds de vista, si no et distreus amb els embats que sempre estan llestos per entrebancar-te.., mica en mica, el cos que et sustenta s’anirà tornant transparent: allò que se li ha dit el cos de llum, o, el cos subtil; i l’ombra desapareix, ja pots il·luminar-ho tot al teu voltant en totes les infinitesimals direccions. Però et caldrà un ajut per mantenir-ho.., connectar intermitentment amb l’Origen de Tota Llum Espiritual, Déu, altrament dit La Font. Perquè Ell és l’oxigen de la flameta que ets.

Lighting up the shadows (a spiritual experience)

Starting the spiritual path is realizing that oneself is something more than a body that walks on this planet and that when time is up, everything is over; no. When you really realize that you are something else…, the lamp starts to light up, you are becoming light.

There is darkness under the little lamps and light above them.

At first you are just like a small lamp that only shines on it, and, furthermore, any blizzard can make it flicker and even go out. It is not luminous enough to clarify the darkness left by the shadow of its clay or wax body that supports it. But as you advance along the path you get stronger, you discover more and more secrets of life and death, if you don’t lose sight of them, if you don’t get distracted by the attacks that are always ready to trip you up… Little by little, the body that sustains you will become transparent: said as, the body of light, or, the subtle body; and the shadow disappears, you can now illuminate everything around you in all infinitesimal directions. But you will need help to keep it… connecting intermittently with the Origin of All Spiritual Light, God, in other words, The Source. Because He is the oxygen of the little flame that you are.

Iluminar las sombras (una experiencia espiritual)

Iniciar el camino espiritual es darse cuenta de que uno mismo es algo más que un cuerpo que camina sobre este planeta y que cuando se acaba el tiempo, todo se acaba; no. Cuando realmente te das cuenta de que eres otra cosa…, la lámpara empieza a encenderse, te estás convirtiendo en luz.

Hay oscuridad debajo de las pequeñas lámparas y luz encima de ellas.

Al principio eres como una pequeña lámpara que sólo alumbra sobre ella y, además, cualquier ventisca puede hacerla parpadear e incluso apagarse. No es lo suficientemente luminosa para aclarar la oscuridad que deja la sombra de su cuerpo de arcilla o cera que la sostiene. Pero a medida que avanzas por el camino te haces más fuerte, descubres más y más secretos de la vida y de la muerte, si no los pierdes de vista, si no te distraes con los ataques que siempre están dispuestos a hacerte tropezar… Poco a poco, el cuerpo que te sustenta se hará transparente: dicho como, el cuerpo de luz, o, el cuerpo sutil; y la sombra desaparece, ahora puedes iluminar todo a tu alrededor en todas las direcciones infinitesimales. Pero necesitarás ayuda para mantenerlo… conectar intermitentemente con el Origen de Toda Luz Espiritual, Dios, en otras palabras, La Fuente. Porque Él es el oxígeno de la pequeña llama que tu eres.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: