luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La felicitat de l´esperit/Happiness of the spirit/La felicidad del espíritu

😀Reflexió de la Setmana 18 de desembre.😀Week Reflexión December 18😀Reflexión de la Semana  18 de diciembre 2022 

La felicitat de l´esperit

Aleshores, què és el que en veritat vol a la vida o de la vid a? No digueu que no ho sap… no ho sap? Prengui consciència de la raó dels seus actes, quin és el motiu més profund? És per sentir felicitat; tot allò que fa està impulsat pel desig de ser feliç. El que ha oblidat és que vostè ja és feliç, no ha de sortir a buscar felicitat, ni treballar o lluitar per aconseguir-la, ni intentar comparar-la o assolir els seus objectius per viure-la, perquè això només la demora. La felicitat ja és allà, al seu interior Tot el que ha de fer és decidir-se a ser feliç i aleshores fer d’aquesta decisió un hàbit. La felicitat no és dependència, és una decisió.
Vaja, sigui feliç! Millor encara… comparteixi la seva felicitat amb els altres. Comenci pel seu cor, porti un somriure permanent en el seu cor i després, asseguris que el seu cor està connectat amb el seu rostre. Així, aconseguirà ser feliç de manera més ràpida, profunda i duradora. Si el terme felicitat no és el correcte, reemplaci’l per alegria. La joia és la felicitat de l’esperit.

Extracte del llibre:
7 ESTRATÈGIES PER,
ALLIBERAR-SE DE L’ESTRÈS,
El Factor Aja!,
Ed. Kier
Mike George

Happiness of the spirit

So, what do you really want in life or from life? Don’t say you don’t know…don’t you know? Be aware of the reason for your actions, what is your deepest motive? It is to feel happiness; everything he does is driven by the desire to be happy. What you have forgotten is that you are already happy, you don’t have to go out looking for happiness, or work or fight to get it, or try to compare it or reach your goals to live it, because that only delays it. Happiness is already there, within you. All you have to do is decide to be happy and then make a habit of that decision. Happiness is not dependency, it is a decision.
Come on, be happy! Better yet… share your happiness with others. Start with your heart, wear a permanent smile in your heart, and then make sure your heart is connected to your face. Thus, you will achieve happiness in a faster, deeper and more lasting way. If the term happiness is not correct, replace it with joy. Joy is the happiness of the spirit.

Extract from the book:
7 STRATEGIES FOR,
RELEASE YOURSELF FROM STRESS,
The Aha Factor
Ed Kier
Mike George

La felicidad del espíritu

Entonces, ¿qué es lo que en verdad quiere en la vida o de la vida? No diga que no lo sabe… ¿no lo sabe? Tome conciencia de la razón de sus actos, ¿cuál es su motivo más profundo? Es para sentir felicidad; todo lo que hace está impulsado por el deseo de ser feliz. Lo que ha olvidado es que usted ya es feliz, no tiene que salir a buscar felicidad, ni trabajar o luchar para conseguirla, ni intentar compararla o alcanzar sus metas para vivirla, pues eso sólo la demora. La felicidad ya está allí, en su interior Todo lo que debe hacer es decidirse a ser feliz y entonces, hacer de esa decisión un hàbito. La felicidad no es dependencia, es una decisión.
¡Vamos, sea feliz! Mejor todavía… comparta su felicidad con los demás. Empiece por su corazón, lleve una sonrisa permanente en su corazón y luego, cerciórese de que su corazón está conectado con su rostro. Así, logrará ser feliz de manera más rápida, profunda y duradera. Si el término felicidad no es el correcto, reemplácelo por alegría. La alegría es la felicidad del espíritu.

Extracto del libro:
7 ESTRATÉGIAS PARA,
LIBERARSE DEL ESTRÉS,
El Factor ¡Ajá!,
Ed. Kier
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: