luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Missatge d’esperança/Message of hope/Mensaje de esperanza

MOLTS d’aquests savis van arriscar la vida per propagar el missatge de Déu/MUCHOS de estos sabios arriesgaron la vida para propagar el mensaje de Dios (traducció de la frase de la imatge)

Realment m’emociona especialment aquesta imatge i el que hi ha escrit al damunt està bé pels que ho senten així. De fet, sí, que hi van haver molts que fins i tot van perdre la vida per defensar idees profundes que podien canviar el món.

Mai he dubtat del convenciment i de l’experiència que han viscut altres, doncs jo no sóc pas ningú per negar-les.., també he tingut les meves i si hi hagués algú que les volgués rebatre no m’importaria en el punt que estic ara. Intento respectar els convenciments dels altres tot i que potser no ho arribo a aconseguir del tot. Sé que quan ho aconsegueixi hauré assolit una meta molt important; hores d’ara.., encara em costa. Això passa perquè encara sóc molt ignorant de la saviesa de Déu. Vull tenir, encara que només sigui, una ombra, un llampec de la Seva integritat. Mentrestant.., a contra cor, seguiré fent errors i causant tristeses per manca de saviesa.

Contemplant la imatge penso en el que significa: el nen petit és Krishna i Jesucrist desclavat a la creu guarit pel petitó príncep de l’edat d’or, altrament anomenada paradís, és un símbol d’esperança, doncs Krishna és l’emblema de la nova humanitat que treu el dolor i allibera la humanitat vella representada per Jesús. Tot plegat és un missatge de pau i de reconciliació perquè els humans aconseguirem tenir una felicitat i una pau duradora. Així és!

I am really particularly moved by this picture and what is written above is fine for those who feel it this way. In fact, yes, there were many who even lost their lives to defend profound ideas that could change the world.

I have never doubted the conviction and the experience that others have lived, because. I’m not the one to deny it…, I have also had mine and if there was someone who wanted to refute them I would not care at the point that i am now. I try to respect the convictions of others, although I may not be able to do so completely. I know that when I get it I will have reached a very important goal; right now.., it’s still hard for me. This is because I am still very ignorant of the wisdom of God. I want to have, even if only a shadow, a flash of His integrity. In the meantime.., despite myself, I will continue to make mistakes and cause sadness through lack of wisdom.

Contemplating the image I think about what it means: the little boy is Krishna and Jesus Christ unnailed of the cross healed by the little prince of the golden age, otherwise called paradise, is a symbol of hope, because Krishna is the emblem of the new humanity that takes away the pain and frees the old humanity represented by Jesus. All of this is a message of peace and reconciliation because we that humans will achieve lasting happiness and peace. That’s how it!

Realmente estoy particularmente conmovida por esta imagen y lo que está escrito arriba está bien para aquellos que lo sienten de esta manera. De hecho, sí, hubo muchos que incluso perdieron la vida por defender ideas profundas que podrían cambiar el mundo.

Nunca he dudado de la convicción y la experiencia que otros han vivido, porque, yo no soy quien para negarlo…, también he tenido las mías y si hubiera alguien que quisiera refutarlas no me importaría en el punto en el que estoy ahora. Trato de respetar las convicciones de los demás, aunque no pueda hacerlo completamente. Sé que cuando lo consiga habré alcanzado una meta muy importante; ahora mismo.., todavía es difícil para mí. Esto se debe a que aún soy muy ignorante de la sabiduría de Dios. Quiero tener, aunque sea una sombra, un destello de Su integridad. Mientras tanto.., a pesar mío, seguiré cometiendo errores y causando tristeza por falta de sabiduría.

Contemplando la imagen pienso en lo que significa: el niño es Krishna y Jesucristo desclavado de la cruz curado por el principito de la edad de oro, también llamada paraíso, es símbolo de esperanza, porque Krishna es el emblema de la nueva humanidad que quita el dolor y libera a la vieja humanidad representada por Jesús. Todo esto es un mensaje de paz y reconciliación porque nosotros, los humanos, alcanzaremos la felicidad y la paz duraderas. ¡Así es!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: