luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Danyar un ésser viu/Harm a living being/Dañar a un ser vivo

Danyar un ésser viu

Fa mal el cor danyar a un ésser viu. Tot ésser viu en aquesta Terra està constituït pels 5 elements: terra, aigua, foc, aire, èter.., i un sisè element que no està inclòs en la part física del cos: l’ànima. Evidentment parlo d’ésser amb consciència doncs encara no s’ha demostrat que els vegetals i el minerals tinguin consciència; tot i que entre els vegetals hi han comunicacions subtils que sí s’han demostrat donar-se i també es diu que entre minerals com els cristalls poden guardar memòries a un nivell improbable de fets ancestrals.

Ens costa moltíssim creure que hi ha l’ànima perquè no es pot veure amb els ulls físics, però en canvi, si està destinat en el drama, es podrà tenir una visió d’ella, però només en forma de visió divina dins de l’intel·lecte; no serà una visió estàtica sinó en forma viva. Allò causarà un impacte en qui hagi de tenir l’experiència que ja mai més l’oblidarà i li podrà canviar la vida; fer-li donar un tomb inesperat i molt creatiu. Al llarg de la història de tota religió s’han donat evidències de visions que han transformat vides, han tornat persones en sants, en màrtirs, en profetes.., etc. Tal com és pot entendre.., només Déu té la clau de la visió Divina i la procura a qui li cal pel seu propi bé, pel bé de la humanitat, o per poder avançar amb fe i fermesa.

Quan tinguem al davant el plat amb un tros o el cos sencer d’un ésser que abans de ser cuinat estava vivint la seva vida més o menys lliurement com tot ésser viu.., pensem-nos-ho dues vegades si cal alimentar-se d’altres cossos per molt que plaguin al paladar. La humanitat ha d’avançar el següent nivell i aquest costum és un impediment per poder obrir la consciència.

Harm a living being

It hurts the heart to harm a living being. Every living being on this Earth is made up of the 5 elements: earth, water, fire, air, ether… and a sixth element that is not included in the physical part of the body: the soul. Obviously I am talking about being with consciousness because it has not yet been proven that plants and minerals have consciousness; although between plants there are subtle communications that have been shown to occur and it is also said that between minerals such as crystals can hold memories at an improbable level of ancestral events.

It is very difficult for us to believe that there is the soul because it cannot be seen with the physical eyes, but instead, if it is destined in the drama, it will be possible to have a vision of it, but only in the form of a divine vision within the intellect; it will not be a static vision but in living form. That will cause an impact on whoever has to have the experience that will never be forgotten it and can change their life; give it an unexpected and very creative twist. Throughout the history of every religion, there has been evidence of visions that have transformed lives, turned people into saints, martyrs, prophets, etc. As can be understood.., only God has the key to the Divine vision and provides it to those who need it for their own good, for the good of humanity, or to be able to move forward with faith and firmness.

When we have in front of us the plate with a piece or the whole body of a being that before being cooked was living its life more or less freely like every living being…, let’s think twice if it is necessary to feed of other bodies no matter how much they please the palate. Humanity must advance to the next level and this custom is an impediment to being able to open consciousness.

Dañar a un ser vivo

Duele el corazón dañar a un ser vivo. Todo ser vivo en esta Tierra está formado por los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter… y un sexto elemento que no está incluido en la parte física del cuerpo: el alma. Evidentemente hablo de ser con conciencia porque aún no se ha probado que las plantas y los minerales tengan conciencia; aunque entre plantas hay comunicaciones sutiles que se ha demostrado que ocurren y también se dice que entre minerales como los cristales pueden albergar recuerdos a un nivel improbable de hechos ancestrales.

Nos cuesta mucho creer que existe el alma porque no se puede ver con los ojos físicos, pero en cambio, si está destinada en el drama, se podrá tener una visión de ella, pero sólo en la forma de una visión divina dentro del intelecto; no será una visión estática sino en forma viva. Eso causará un impacto en quien tenga que vivir la experiencia que nunca la olvidará y puede cambiar su vida; darle un giro inesperado y muy creativo. A lo largo de la historia de todas las religiones se han evidenciado visiones que han transformado vidas, convertido a personas en santos, mártires, profetas, etc. Tal como se puede entender.., solo Dios tiene la llave de la visión Divina y la procura a quien lo necesita para su propio bien, para el bien de la humanidad, o para poder seguir adelante con fe y firmeza.

Cuando tenemos frente a nosotros el plato con un trozo o el cuerpo entero de un ser que antes de ser cocinado vivía su vida más o menos libremente como todo ser vivo…, pensemos dos veces si es necesario alimentarse de otros cuerpos por mucho que agraden al paladar. La humanidad debe avanzar al siguiente nivel y esta costumbre es un impedimento para poder abrir conciencia.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: