luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Joies de Déu/Jewels of God/Joyas de Dios

Joies de Déu

Diríeu que avui dia hi han gaires «joies» pul·lulant per aquest món?

SLOGAN: Tingueu honestedat i netedat en cada paraula i acció, i arribareu a ser una joia especialment estimada per Déu.

Alguna vegada havia sentit la expressió, quina arracada!, fent referencia al comportament dolent d’algú, especialment dirigida a alguna noia pel seu tarannà. Era una expressió que s’ha perdut entre les capes del temps. Ara no hi ha contrast per poder adonar-se de la existència d’aquestes joies, tant pel que fa a les dones com als homes. Potser qui destacaria ara seria alguna «joia» veritable 100% autèntica, és a dir, qui ressaltaria seria algú que no tingués por en mostrar la seva autèntica manera de ser bona. Quan miro superficialment al món.., només veig looks endimoniats.., perquè això és el que ara es porta. No està de moda mostrar bonesa; però la tenim a dins; les joies son dins de l’ànima i n’hem de ser conscients i treure’ns el maquillatge de negror i deixar que brilli la nostra llum. Hem de tornar a posar de moda, ser bones.

Jewels of God

Would you say that there are a lot of “jewels” swarming around this world today?

SLOGAN: Be honest and clean in every word and deed, and you will become a jewel especially loved by God.

I had sometime heard the expression, what an earring!, referring to someone’s bad behavior, especially directed at some girl because of her temper. It was an expression that has been lost among the layers of time. Now there is no contrast to be able to realize the existence of these jewels, both for women and men. Perhaps the one who would stand out now would be some true 100% authentic “jewel”, that is to say, the one who would stand out would be someone who was not afraid to show his true way of being good. When I look superficially at the world.., I only see devilish looks.., because that’s what’s being worn now. It is not fashionable to show kindness; but we have it inside; the jewels are inside the soul and we have to be aware of it and remove the makeup of blackness and let our light shine. We have to make fashionable again: be good.

Joyas de Dios

¿Diríais que hay un montón de “joyas” pululando por este mundo hoy en día?

SLOGAN: Sé honesto y limpio en cada palabra y acción, y te convertirás en una joya especialmente amada por Dios.

Alguna vez había escuchado la expresión, ¡qué arete!, refiriéndose al mal comportamiento de alguien, especialmente dirigido a alguna chica por su temperamento. Era una expresión que se ha perdido entre las capas del tiempo. Ahora no hay contraste para poder darse cuenta de la existencia de estas joyas, tanto en mujeres comoen hombres. Quizá quien destacaría ahora sería alguna verdadera “joya” 100% auténtica, es decir, quien destacaría sería alguien que no tuviera miedo de mostrar su verdadera manera de ser bueno. Cuando miro superficialmente al mundo… solo veo looks endemoniados… porque eso es lo que se lleva ahora. No está de moda mostrar bondad; pero la tenemos dentro; las joyas están dentro del alma y tenemos que ser conscientes de ello y quitarnos el maquillaje de negrura y dejar que brille nuestra luz. Tenemos que volver a poner de moda, ser buenos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: