luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Blaus i/o molts braços//Blues and/or many arms//Azules i/o muchos brazos

Éssers blaus i/o amb quatre o més braços?

Kali, Vishnu, Lakshmi, Narayan, Brahma, etc.., a tots, segons en quines escriptures de la Índia, els han representat amb 2, 4, 10, o moltíssims braços. Com que cap ésser humà pot tenir tants braços, han pensat que es tracta de deïtats més enllà del naixement i la mort. Però es tracta només d’una metàfora.
En el cas de Vishnu, que és la metàfora del matrimoni de Lakshmi i Narayan, hi han sumats els dos braços de cadascun, els quatre braços de la parella.
En el cas de Brahma, el qual l’han representat amb multitud de braços, és la metàfora dels «fills» que ha creat a través dels seus llavis, que en diuen de loto perquè son purs, perquè parlen paraules de puresa; «els fills» son ajudants, per això en la imatge de Brahma li han sumat, metafòricament, els braços de tants «fills/ajudants».
Pel que fa a l’aspecte de Krishna (quan és un nen i/o adolescent) o Narayan (que és Krishna ja adult) que l’han mostrat fosc, blau fosc, i a Lakshmi (que és Radhe d’adulta) a ella l’han mostrat molt bella, és una altra metàfora de que quan les ànimes de les deïtats eren belles (pures), després d’un temps (2500 anys) varen seure’s a la pira de la luxúria i així s’enlletgiren les seves ànimes.

Beings blue and/or with four or more arms?

Kali, Vishnu, Lakshmi, Narayan, Brahma, etc.., all of them, depending on which Indian scriptures, have been represented with 2, 4, 10, or very many arms. Since no human being can have so many arms, they have thought that these are deities beyond birth and death. But it is only a metaphor.
In the case of Vishnu, which is the metaphor of the marriage of Lakshmi and Narayan, the two arms of each have been added, the four arms of the couple.
In the case of Brahma, who has been represented with a multitude of arms, it is the metaphor of the “sons” he has created through his lips, who are called of lotus because they are pure, because they speak words of purity; “sons” are helpers, which is why in the image of Brahma they have added, metaphorically, the arms of so many “sons/helpers”.
As for the appearance of Krishna (as a child and/or teenager) or Narayan (who is Krishna as an adult) who have been shown dark, dark blue, and Lakshmi (who is Radhe as an adult) she they have shown very beautiful, it’s another metaphor that when the souls of the deities were beautiful (pure), after a while (2500 years) they sat on the pyre of lust and thus their souls became ugly.

¿Seres azules y/o con cuatro o más brazos?

Kali, Vishnu, Lakshmi, Narayan, Brahma, etc., todos ellos, según las escrituras hindues, han sido representados con 2, 4, 10 o muchísimos brazos. Como ningún ser humano puede tener tantos brazos, han pensado que estas son deidades más allá del nacimiento y la muerte. Pero es sólo una metáfora.
En el caso de Vishnu, que es la metáfora del matrimonio de Lakshmi y Narayan, se han añadido los dos brazos de cada uno, los cuatro brazos de la pareja.
En el caso de Brahma, que ha sido representado con multitud de brazos, es la metáfora de los “hijos” que ha creado a través de sus labios, que se llaman de loto porque son puros, porque hablan palabras de pureza; los “hijos” son ayudantes, por lo que en la imagen de Brahma han añadido, metafóricamente, los brazos de tantos “hijos/ayudantes”.
En cuanto a la apariencia de Krishna (de niño y/o adolescente) o Narayan (que es Krishna de adulto) que se han mostrado oscuro, azul oscuro, y Lakshmi (que es Radhe de adulta) se ha mostrado muy hermosa, es otra metáfora que cuando las almas de las deidades eran hermosas (puras), después de un tiempo (2500 años) se sentaron en la pira de la lujuria y así sus almas se volvieron feas.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: