luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Traspassant l’inconscient/Transcending the unconscious/Trascendiendo el inconsciente

Avui, en obrir l’ordinador.., aquesta imatge ocupa tota la pantalla.., i m’he perdut en la seva contemplació.., què hi ha en les imatges que de vegades tenen aquest efecte en nosaltres? Només es tracta de la bellesa?, o, potser connecta amb alguna cosa molt profunda del nostre subconscient? De fet, crec que son ambdues coses; la bellesa ens captiva, la immensitat traspassa els límits, fins i tot del que hi ha a l’inconscient.

Els somnis fan surar coses que teníem “arxivades a la caixa de Pandora”. Hi han coses per resoldre que les anem deixant per difícils o per impossibles. Això em fa pensar que res s’esborra definitivament.

Avui en l’estudi espiritual he llegit que en l’ànima hi ha el registre de tots els papers que fem en cada un dels naixements que tenim els éssers humans; que sempre seran diferents i repetitius i inesborrables en cada un d’ells cada vegada que un nou cicle del món comença. Les ànimes som actors que interpreten els seus “papers” en diferents “disfresses” (cossos): un personatge serà potser el d’un mandatari, en un altre naixement podrà ser d’un pidolaire.., etc. I.., tot està guardat (gravat) en una meravella de miniatura que és l’ànima! Així no m’ha d’estranyar que de vegades m’extasiï davant d’un paisatge.., potser està connectant amb quelcom que he experimentat en qui sap quin naixement previ.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Today, when I open the computer.., this image takes up the whole screen.., and I got lost in its contemplation.., what is it about images that sometimes have this effect on us? Is it just about beauty?, or, maybe it connects with something very deep in our subconscious? In fact, I think it is both; beauty captivates us, immensity transcends the limits, even of what is in the unconscious.

Dreams bring out things that we had “filed in Pandora’s box”. There are things to solve that we leave as difficult or impossible. This makes me think that nothing is permanently erased.

Today in the spiritual study I read that in the soul there is the record of all the roles we play in each of the births we have as human beings; which will always be different and repetitive and indelible in each of them every time a new cycle of the world begins. The souls are actors who interpret their “roles” in different “disguises” (bodies): one character will perhaps be that of a manager, in another birth it may be that of a beggar…, etc. And.., everything is stored (recorded) in a wonder of miniature that is the soul! So it shouldn’t surprise me that sometimes I get captivate in front of a landscape.., maybe it’s connecting with something I experienced in who knows what previous birth.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Hoy, cuando abro el ordenador.., esta imagen ocupa toda la pantalla.., y me perdí en su contemplación.., ¿qué tienen las imágenes que a veces nos producen este efecto? ¿Se trata solo de belleza?, ¿o tal vez conecta con algo muy profundo en nuestro subconsciente? De hecho, creo que es ambas cosas; la belleza nos cautiva, la inmensidad trasciende los límites, incluso de lo que está en el inconsciente.

Los sueños hacen flotar cosas que teníamos “archivadas en la caja de Pandora”. Hay cosas por resolver que dejamos como difíciles o imposibles. Esto me hace pensar que nada se borra de forma permanente.

Hoy en el estudio espiritual leo que en el alma está el registro de todos los roles que cumplimos en cada uno de los nacimientos que tenemos como seres humanos; que siempre serán diferentes y repetitivos e imborrables en cada uno de ellos cada vez que se inicie un nuevo ciclo del mundo. Las almas son actores que interpretan sus “papeles” en diferentes “disfraces” (cuerpos): un personaje será quizás el de un gerente, en otro nacimiento será el de un mendigo…, etc. Y…, ¡todo se almacena (graba) en una maravilla de miniatura que es el alma! Así que no me debe extrañar que a veces me extasie frente a un paisaje…, tal vez sea que esté conectando con algo que experimenté en quién sabe qué nacimiento anterior.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: