luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

VIATGERS DE LA NIT/NIGHT’S TRAVELERS/VIAJEROS DE LA NOCHE

VIATGERS DE LA NIT

Es diu que ara la humanitat està en la seva nit, la fosca nit de la humanitat. Però com ja sabem.., després de la nit el dia torna a il·luminar totes les ombres, la llum ho fa brillar tot i res resta ocult.

També es diu que els viatgers de la nit son els que s’entrebanquen degut a la foscor, que avancen amb dificultat però almenys van avançant cap a la matinada, el destí de la matinada, el nou destí brillant de la humanitat. Aquests viatgers son els que fan esforços, espiritualment parlant, per abandonar els antics costums i sistemes que es consideren «normals» en la societat.
Anteriorment, la gent que meditava o que buscava sistemes per millorar com a persona, se’ls titllava de sonats. Actualment, cada vegada més i més persones se senten cridades a començar un camí espiritual, un pelegrinatge no-físic, completament interior.
Hi ha moltíssima gent al món.., per això no es pot pretendre que tothom s’involucri en això perquè el destí d’un és molt diferent al d’un altre; hi ha varietat de destins al món.., i tots son correctes contemplats des de la espiritualitat.
Aquesta nit ha de durar 2500 anys.., i el nou dia durarà uns altres 2500 anys. El total son 5000 anys els que dura el cicle del món. De fet.., si miréssim en quin minut es troba aquesta nit en un rellotge mundial, podríem dir que ens falten gairebé 5 minuts perquè es faci de dia. Per això en la cançó s’anima als viatgers nocturns que no es cansin.., que el destí de la matinada és a punt d’arribar.

गीत:- रात के राही–Cançó: Oh, viatger de la nit, no et cansis!–Song: O traveller of the night, do not be weary!–¡Oh, viajero de la noche, no te canses! El destino del amanecer no está lejos

NIGHT’S TRAVELERS

It is said that humanity is now in its night, the dark night of humanity. But as we already know.., after the night the day illuminates all the shadows again, the light makes everything shine and nothing remains hidden.

It is also said that the travelers of the night are those who are hindered by the darkness, who advance with difficulty but at least they are advancing towards the dawn, the destiny of the dawn, the new bright destiny of humanity. These travelers are those who make efforts, spiritually speaking, to abandon the old customs and systems that are considered “normal” in society.
Previously, people who meditated or who looked for systems to improve themselves as a person, were branded as crackpot.. Nowadays, more and more people feel called to start a spiritual path, a non-physical, completely inner pilgrimage.
There are a lot of people in the world…, so you can’t pretend that everyone gets involved in this because one person’s destiny is very different from another’s; there are a variety of destinies in the world.., and they are all correct viewed from a spiritual perspective.
This night must last 2500 years.., and the new day will last another 2500 years. The cycle of the world takes a total of 5000 years. In fact.., if we look at what minute that night is on a world clock, we could say that we have almost 5 minutes left before it becomes day. That is why in the song the night travelers are encouraged not to get tired…, since the fate of the morning is just about to arrive.

VIAJEROS DE LA NOCHE

Se dice que la humanidad está ahora en su noche, la noche oscura de la humanidad. Pero como ya sabemos…, después de la noche el día vuelve a iluminar todas las sombras, la luz hace que todo brille y nada quede oculto.

También se dice que los viajeros de la noche son aquellos que se ven obstaculizados por la oscuridad, que avanzan con dificultad pero al menos avanzan hacia el alba, el destino del alba, el nuevo destino luminoso de la humanidad. Estos viajeros son los que se esfuerzan, espiritualmente hablando, por abandonar las viejas costumbres y sistemas que se consideran “normales” en la sociedad.
Antes se tildaba de chiflados a las personas que meditaban o buscaban sistemas para mejorar como personas. Hoy en día, cada vez son más las personas que se sienten llamadas a emprender un camino espiritual, un peregrinaje no físico, completamente interior.
Hay mucha gente en el mundo…, así que no puedes pretender que todo el mundo se meta en esto porque el destino de una persona es muy diferente al de otra; hay una variedad de destinos en el mundo…, y todos ellos son correctos vistos desde una perspectiva espiritual.
Esta noche debe durar 2500 años…, y el nuevo día durará otros 2500 años. El ciclo del mundo toma un total de 5000 años. De hecho… si miramos en qué minuto está esa noche en un reloj mundial, podríamos decir que nos quedan casi 5 minutos antes de que se haga de día. Por eso en la canción se anima a los viajeros nocturnos a no cansarse…, ya que el destino del mañana está a punto de llegar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: