luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Honestedat vs Sentit de la vida/Honesty vs Meaning of life/Honestidad vs Sentido de la vida

Quina honestedat s’ha de tenir per entendre el sentit de la vida?

Hi han tres àmbits en els que ens movem tot i que no son definitius perquè s’entrellacen uns amb els altres. Però s’han de tenir en compte per saber on estem situats:

  • Ser honest amb tu mateix dóna claredat per seguir fent el sender vital amb certa convicció i estant bastant estalvi dels girs sobtats que doni la vida, és a dir, entenent que els canvis hi seran i integrar-los sense que allò em pertorbi gaire.
  • Ser honest amb la religió que practiquis, per exemple, amb la religió cristiana, significa complir i seguir les lleis i preceptes que hi estan implicats; com ara, seguir fil per randa els 10 manaments..
  • Ser honest amb Déu que vol dir, seguir i complir amb totes les directrius que Ell dóna, anomenat shrimat en el context hindi; Déu ensenya Raja Ioga perquè l’ànima aconsegueixi fer-se pura.

Entenent què és la honestedat, la vida pren sentit.
De fet, la vida sempre té sentit, només que durant molt de temps la humanitat ha estat a mercè dels capricis derivats dels 5 vicis o altrament dits errors principals: l’ego, l’aferrament, la ira, la luxúria i l’avarícia, seguits de totes les seves petites variacions.

What honesty must be had to understand the meaning of life?

There are three areas in which we move, although they are not definitive because they intertwine with each other. But they must be taken into account to know where we are located:

  • Being honest with yourself gives clarity to continue walking the life path with a certain conviction and being quite spared from the sudden turns that life gives, that is, understanding that there will be changes and integrating them without that disturbing me much.
  • Being honest with the religion you practice, for example, with the Christian religion, means fulfilling and following the laws and precepts involved; like, to follow the 10 commandments line by line..
  • Being honest with God which means, following and fulfilling all the guidelines He gives, called shrimat in the Hindi context; God teaches Raja Yoga so that the soul can become pure.

By understanding what honesty is, life takes on meaning.
In fact, life always has meaning, only that for a long time humanity has been at the mercy of the caprices derived from the 5 vices or otherwise known as the principal errors: ego, attachment, anger, lust and avarice , followed by all its small variations.

¿Qué honestidad hay que tener para entender el sentido de la vida?

Hay tres zonas en las que nos movemos, aunque no son definitivas porque se entrelazan entre sí. Pero hay que tenerlas en cuenta para saber dónde estamos ubicados:

  • Ser honesto contigo mismo da claridad para seguir andando el camino de la vida con cierta convicción y estar bastante a salvo de los giros repentinos que da la vida, es decir, entender que habrá cambios e integrarlos sin que eso me inquiete mucho.
  • Ser honesto con la religión que practicas, por ejemplo, con la religión cristiana, significa cumplir y seguir las leyes y preceptos involucrados; como, seguir los 10 mandamientos línea por línea..
  • Ser honesto con Dios, lo que significa seguir y cumplir todas las pautas que Él da, llamadas shrimat en el contexto hindi; Dios enseña Raja Yoga para que el alma pueda volverse pura.

Al comprender qué es la honestidad, la vida cobra sentido.
En efecto, la vida siempre tiene sentido, solo que durante mucho tiempo la humanidad ha estado a merced de los caprichos derivados de los 5 vicios o también conocidos como los errores principales: ego, apego, ira, lujuria y avaricia, seguidos de todas sus pequeñas variaciones.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: