luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La clau de la visió//The key to vision//La llave de la visión

La clau de la visió

Algú que diu que Déu no Li consta, és que no s’ha plantejat la Seva existència, o que dubta de la Seva existència, o, que per molt que altres tinguin experiències de Déu.., sempre les posarà en dubte, perquè el que desitja en realitat i potser sense saber-ho és tenir-ne una de pròpia.

PUNTS: No podeu pintar un quadre precís, ni podeu fer una fotografia d’Ell. Una ànima El reconeix amb la seva ment i intel·lecte. No es pot fer una foto d’una visió.

Tants quadres preciosos, angelicals, subtils i plens d’amor s’han pintat quan els artistes han tingut la fortuna de tenir una visió meravellosa que els ha fet posar-se a pinzellar un llenç. Tot i així, per molt ràpid i bon artista que se sigui.., una visió és molt fugissera, mai podrà plasmar exactament que hi ha vist fil per randa. Serà una aproximació. Qui ha tingut la fortuna de tenir una experiència de Déu, ja mai més se li esborrarà per moltes coses que intentin els altres, que en son contraris, desmantellar aquella fe nascuda d’aquell moment.
Déu dóna visions del què un creu quan de veritat aquell hi està intensament involucrat. Només Ell té la clau de la visió divina.

The key to vision

Someone who says that God doesn’t be known to him, is that he has not considered His existence, or that he doubts His existence, or that, no matter how much others have experiences of God…, he will always question them, because the what he really wants and perhaps without knowing it is to have one of his own.

POINTS: You cannot paint a precise picture, nor can you take a picture of Him. A soul recognizes Him with its mind and intellect. You can’t take a picture of a vision.

So many beautiful, angelic, subtle and full of love paintings have been painted when artists have had the fortune of having a wonderful vision that has made them give brushstrokes a canvas. Even so, no matter how fast and good an artist he is… a vision is very fleeting, he will never be able to capture exactly what he has seen. It will be an approximation. Those who have had the fortune of having an experience of God it will never be erased no matter how hard others try, who are contrary to it, to dismantle that faith born at that moment..
God gives visions of what one believes when really that person is intensely involved. He alone holds the key to divine vision.

La llave de la visión

Alguien que dice que Dios no le consta, es que no ha considerado su existencia, o que duda de su existencia, o que, por mucho que otros tengan experiencias de Dios…, siempre las va a cuestionar, porque lo que realmente quiere y quizás sin saberlo es tener una de propia.

PUNTOS: No puedes pintar un cuadro preciso, ni puedes tomar una foto de Él. Un alma Le reconoce con su mente e intelecto. No se puede tomar una foto de una visión.

Tantos cuadros hermosos, angelicales, sutiles y llenos de amor se han pintado cuando los artistas han tenido la fortuna de tener una visión maravillosa que les ha hecho dar pinceladas a un lienzo. Aun así, no importa cuán rápido y buen artista sea… una visión es muy fugaz, nunca podrá capturar exactamente lo que ha visto. Será una aproximación. Quienes han tenido la fortuna de tener una experiencia de Dios jamás se borrará por más que otros, que son contrarios a ella, se esfuercen en desmantelar esa fe nacida en ese momento..
Dios da visiones de lo que uno cree cuando realmente esa persona está intensamente involucrada. Solo él tiene la llave de la visión divina.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: