luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Que l’error no s’enquisti//Don’t let the error entrench//Que el error no se enquiste

Que l’error no s’enquisti

El pare d’un company proper li deia sovint al fill: «No hi ha pitjor cosa que adonar-se dels defectes que un té i no fer-hi res».

És molt singular que aquella persona que rebia aquest comentari m’ho explicava a mi, considerava que el seu pare tenia molta raó, però.., seguia igual, mantenint els seus defectes que li portaven més problemes que alegries.

PUNT: Allò que succeeix reiteradament adoptarà la forma d’un sanskar.

És tan fàcil com adonar-se d’haver comès un error, o d’haver fet alguna acció que no ens agrada, i proposar-se no repetir-ho en endavant. Si no hi ha propòsit i deixem que el nostre caràcter flueixi a mercè dels modismes i costums de la època o del nostre propi entorn, tornarem a repetir certes coses i aquestes es quedaran perpètues, collades al nostre caràcter, el que a la Índia s’anomenen sanskars. Quan allò s’ha quedat enquistat és semblant a una malaltia que s’ha tornat crònica.., costa moltíssim d’eradicar, però tampoc és impossible.

Don’t let the error entrench

The father of a close colleague often said to his son: “There is nothing worse than realizing one’s flaws and not doing anything about them.”

It is very unique that the person who received this comment explained it to me, he considered that his father was very right, but… he continued the same, maintaining his flaws that brought him more problems than joy.

POINT: That which happens repeatedly will take the form of a sanskar.

It’s as easy as realizing that we’ve made a mistake, or that we’ve done something we don’t like, and resolve not to repeat it in the future. If there is no purpose and we let our character flow at the mercy of the idioms and customs of the time or our own environment, we will repeat certain things and these will remain perpetual, glued to our character, what in India they call sanskars. When that has become encysted it is similar to a disease that has become chronic… it costs a lot to eradicate, but it is not impossible either.

Que el error no se enquiste

El padre de un colega cercano le decía a menudo a su hijo: “No hay nada peor que darse cuenta de los defectos de uno y no hacer nada al respecto”.

Es muy singular que la persona que recibió este comentario me lo explicara, consideraba que su padre tenía mucha razón, pero… siguió igual, manteniendo sus defectos que le traían más problemas que alegrías.

PUNTO: Aquello que sucede repetidamente tomará la forma de un sanskar.

Es tan fácil como darnos cuenta de que hemos cometido un error, o de que hemos hecho algo que no nos gusta, y decidir no repetirlo en el futuro. Si no hay un propósito y dejamos que nuestro carácter fluya a merced de los modismos y costumbres de la época o de nuestro propio entorno, repetiremos ciertas cosas y estas quedarán perpetuas, pegadas a nuestro carácter, lo que en India llaman sanskars. Cuando eso se ha enquistado es similar a una enfermedad que se ha vuelto crónica… Cuesta mucho erradicarla, pero tampoco es imposible.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: