luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El mètode/The method/El método

180.-  El Discurs del mètode de Descartes és la revolució de la ciència en un temps en que no era permès apartar-se de les lleis eclesiàstiques, sinó acabava com Galileu. Ell desenvolupa aquest discurs i no un tractat, per eludir aquest escull i no ser jutjat i sentenciat: –només son paraules per deixar que cadascú elabori el que cregui oportú.- Déu, el Pare de l’ànima en aquests temps i no en cap altre temps, també ens dóna un mètode i ens diu: –jutgeu per vosaltres mateixos si el que Jo dic és veritat.- Ell sap que aquest mètode Seu no es pot jutjar amb la raó sinó amb el cor. Ell ens diu que aquest és el mètode que serveix per a totes les religions establertes i per a tota mena de manera de viure: Recordeu-Me només a Mi i tota la càrrega de pecats/errors 579926-space-galaxy-vertical-portrait_displayacumulats durant tots i cadascun dels vostres renaixements es dissoldran. Recordeu-Me en tot instant tan natural com recordaríeu al vostre estimat/da. Recordeu-Me en aquest únic i últim naixement actual. Recordeu-Me amb amor perquè Sóc amor i aquesta connexió repetitiva alliberarà a l’ànima de la seva gran càrrega de tants naixements i volarà lliure i lleugera, quan sigui el moment, cap el seu destí.-  

180.- The Discourse on the Descartes method is the revolution of science at a time when it was not allowed to depart from ecclesiastical laws, but was end as Galileo. He develops this discourse and not a treaty, to avoid this stumbling block and not be judged and sentenced: –they are only words to let each one elaborate what he sees fit.- God, the Father of the soul in these times and not in any other time also gives us a method and tells us: -judge for yourselves if what I say is true.- He knows that this method of His cannot be judged with reason but with the heart. He tells us that this is the method that works for all established religions and for all kinds of ways of live:     Remember Me only to Me and all the load of sins/errors accumulated during each and every one of your rebirths will dissolve. Remember Me at all times as natural as you would remember your beloved. Remember Me in this unique and last current birth. Remember Me with love because I am love and this repetitive connection will free the soul from its great burden of so many births, and it will fly free and light when the time is, towards its destiny.-

180.- El Discurso del método de Descartes es la revolución de la ciencia en un tiempo en que no era permitido apartarse de las leyes eclesiásticas, sino, terminaba como Galileo. Él desarrolla este discurso y no un tratado, para eludir este escollo y no ser juzgado y sentenciado: –sólo son palabras para dejar que cada uno elabore lo que crea oportuno.- Dios, el Padre del alma en estos tiempos y no en ningún otro tiempo, también nos da un método y nos dice: -juzgad por vosotros mismos si lo que Yo digo es verdad.- Él sabe que este método Suyo no se puede juzgar con la razón sino con el corazón. Él nos dice que este es el método que sirve para todas las religiones establecidas y para todo tipo de forma de vivir: Recordadme sólo a Mí y toda la carga de pecados/errores acumulados durante todos y cada uno de vuestros renacimientos se disolverán . Recordadme en todo instante tan natural como recordaríais a vuestro amado/da. Recordadme en este único y último nacimiento actual. Recordadme con amor porque Soy amor y esta conexión repetitiva liberará al alma de su gran carga de tantos nacimientos, y volará libre y ligera cuando sea el momento, hacia su destino.

finalflors llarc blanc

One comment on “El mètode/The method/El método

  1. Credit Repair Dallas
    febrer 5, 2022

    Great article! We are linking to this particularly great content
    on our site. Keep up the good writing.

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: