luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Per què mal humor?/Why bad humour?/¿Por qué mal humor?

plujós3

La importància de l’ànima damunt del cos és tan definitiva que hauríem de ser-ne conscients en tot moment i aleshores els “mals humors” no es destil·larien en forma de malalties i en conseqüència en forma d’estats d’ànim negatius.

SLOGAN 18/6/20: *Quan l’interruptor de la vostra consciència està activat, no podeu tenir mal humor.*

Nietzsche: «L’ésser humà pateix tan profundament que ha hagut d’inventar el riure»

Teoria humoral és una doctrina mèdica atribuïda a Hipòcrates de Kos. Es basa en la relació entre els fluids del cos i els elements essencials que formen totes les coses que existeixen, relacionada amb els quatre elements i les teories aristotèliques sobre la “justa mesura”.

 

Why bad humour?

plujós2

The importance of the soul over the body is so definitive that we should be aware of it at all times and then the “bad humour” would not be distilled in the form of illnesses and consequently in the form of negative moods.

SLOGAN 6/18/20: * When your consciousness switch is on, you can’t have a bad humour.*

Nietzsche: “The human being suffers so deeply that he has had to invent laughter”

Humoral theory is a medical doctrine attributed to Hippocrates deKos. It is based on the relationship between body fluids and the essential elements that make up all things that exist, related to the four elements and Aristotelian theories on “just measure”.

 

¿Por qué mal humor?

plujós

La importancia del alma sobre el cuerpo es tan definitiva que deberíamos ser conscientes de ello en todo momento y entonces los “malos humores” no se destilarian en forma de enfermedades y en consecuencia en forma de estados de ánimo negativos .

SLOGAN 18/6/20: * Cuando el interruptor de vuestra conciencia está activado, no podéis tener mal humor. *

Nietzsche: «El ser humano sufre tan profundamente que ha tenido que inventar la

risa» Teoría humoral es una doctrina médica atribuida a Hipócrates de Kos. Se basa en la relación entre los fluidos del cuerpo y los elementos esenciales que forman todas las cosas que existen, relacionada con los cuatro elementos y las teorías aristotélicas sobre la “justa medida”.

 

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: